02-8642157-9     @fwtgroup

UDC_PKG_USA02_EAST USA 9 DAYS 6 NIGHT

0
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น64,999 บาท
ราคา/ท่าน
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น64,999 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

609
รายละเอียด

EAST U.S.A 9 DAYS 6 NIGHT

นิวยอร์ก – ฟิลาเดลเฟีย – ปริ้นซ์ตัน – แลนเคสเตอร์ – วอชิงตัน ดีซี – น้ำตกไนแองการ่า – บอสตัน

โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

กำหนดการเดินทาง :   ออกเดินทางวันอังคาร, ศุกร์

ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค.62

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นิวยอร์ก

08.00 น. เช็คอินตั๋วเครื่องบิน และโหลดกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เช็ค แลป ก๊ก เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ C840

15.00 น. เดินทางถึง ฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่อง

16.10 น. ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่ CX840

———————–บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล————————–

20.10 น. เดินทางถึงสนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ไกด์รอรับท่านที่สนามบินหลังจากที่ท่านรับกระเป๋าแล้ว จากนั้นเดินทางไปยังโรงแรมเพื่อเช็คอิน

Hotel: Woodbridge at Metropark / Hilton East Brunswick or similar

วันที่ 2นิวยอร์กซิตี้ทัวร์

ชม มหานครนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ท่านจะได้พบกับย่านวอลล์สตรีท, กราวน์ซีโร่, ถนนสายที่ห้า, ร็อคกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์และโบสถ์เซนต์แพททริค ทัวร์เสริมล่องเรือรอบอ่าวแมนฮัตตันเพื่อพบกับประสบการณ์ในนิวยอร์กฝั่งแม่น้ำฮัตสันจนถึงเทพีเสรีภาพ เยี่ยมชมตึกเอ็มไพร์สเตท สำนักงานใหญ่ยูเอ็น ไทม์สแควร์และมาดามทุซโซต์

อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวัน และค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)

Hotel: Woodbridge at Metropark / Hilton East Brunswick or similar

วันที่ 3นิวยอร์ก - พรินซ์ตัน - ฟิลาเดลเฟีย - แลนเคสเตอร์ - วอชิงตัน ดีซี

เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน หลังจากนั้นมุ่งลงใต้สู่ เมืองหลวงเก่า ฟิลาเดลเฟีย ท่านจะได้ชมตึกเก่าแก่ของเมือง ระฆังสันติภาพ ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเอมิสต์ ในเมืองแลนเคสเตอร์ ท่านจะได้พบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน ที่ไม่เหมือนใคร ผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้จะใช้ชีวิตกันในแบบ 300 ปีที่แล้ว อยู่กันแบบไม่มีเทคโนโลยีใดๆ ไม่มีไฟฟ้าใช้ จากนั้นเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก

อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวัน และค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)

Hotel: Holiday Inn Gaithersburg or similar

วันที่ 4วอชิงตัน ดีซี

ชม เมืองวอชิงตัน ดีซี ท่านจะได้แวะตามสถานที่ต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว, รัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มนุษยชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การบิน, อนุสาวรีย์โธมัส เจฟเฟอร์สัน, อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีลินคอล์น, อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีรูสเวลต์ ฯลฯ

อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวัน และค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)

Hotel: Ramada Plaza or similar

วันที่ 5วอชิงตัน ดีซี - Gorning Glass Center - น้ำตกไนแองการ่า

มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปยัง โรงงานช็อคโกแลตเฮอร์ชีย์ จากนั้นช่วงบ่ายเยี่ยมชม โรงงานเครื่องแก้วที่คอร์นนิ่ง เดินทางถึง น้ำตกไนแองการ่า ในช่วงเย็น ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศของน้ำตกได้จากทางฝั่งอเมริกา

อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวัน และค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)

Hotel: Adams Mark / Holiday Inn Airport or similar

วันที่ 6น้ำตกไนแองการ่า - บอสตัน

ชื่นชมบรรยากาศของน้ำตกไนแองการ่า พบกับน้ำตกขนาดยักษ์ จากนั้นเดินทางไปยังเมืองบอสตัน

อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวัน และค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)

Hotel: Wyndham Boston Andover / Holiday Inn Tewksbury Andover or similar

วันที่ 7 บอสตัน - นิวยอร์ก - สนามบิน

นำท่านชม บอสตันซิตี้ทัวร์ ในช่วงเช้า เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จากนั้นเดินทางไปยังอ่าวบอสตันเพื่อขึ้นเรือชมความสวยงามของเมืองบอสตัน สนุกสนานกับบรรยากาศพื้นบ้านของตลาดควินซี่

อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวัน และค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหานครนิวยอร์กเพื่อเตรียมตัวกลับ

วันที่ 8นิวยอร์ก - ฮ่องกง

01.30 น. เดินทางกลับ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX845

———————–บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล————————–

วันที่ 9ฮ่องกง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.15 น. เดินทางถึง ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CX705

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

ตั๋วเวลาเข้า

ตารางเวลาปกติสำหรับ รับผู้โดยสารตั้งแต่ 9.00 – 21.00 น. นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะต้องใช้ Private Pick Up ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนี้

 1. อัตราท่านที่ 1-2 คือ US$140
 2. ท่านที่ 3-4 คือ US$20 ต่อท่าน

หรือหากผู้โดยสารใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงหลังจากเครื่องลงจอด ท่านจะต้องเดินทางไปโรงแรมด้วยตัวท่านเองหรือจ่ายเงินในอัตราค่าบริการพิเศษ

ตั๋วขาออก

ตั๋วขาออกจะต้องจองตั๋วออกจาก Boston หลัง 13.30 น. หรือออกจาก New York สนามบิน John  F. Kennedy International 
Airport (JFK) 
/ LaGuardia Airport (LGA) หลัง 20.00 น.

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 64,999.-
พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 12,000.-

อัตราค่าบริการรวม

 • โรงแรมที่พัก 6 คืน
 • ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy โดยสายการบิน Cathay Pacific
 • ราคาต่อห้อง สำหรับห้อง 2 ท่าน, 3 ท่าน, 4 ท่าน รวมภาษีแล้ว เด็กต่ำกว่า 7 ขวบต้องใช้ห้องร่วมกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่เช่นนั้นต้องจ่ายเป็นพักเดี่ยว
 • รถทัวร์หรูพร้อมแอร์อย่างดี
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าภาษีสนามบิน, ประกันการเดินทาง และค่าน้ำมันสายการบินระหว่างประเทศ โดยสายการบิน Cathay Pacific
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าอาหารเช้า กลางวัน และ เย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ทิปไกด์และคนขับรถ (ประมาณ US$8 ต่อคนต่อวัน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • จากข้อบังคับเกี่ยวกับอัคคีไฟ ห้องนอนไม่สามารถมีเตียงเกิน 2 เตียงได้ สำหรับห้อง 3 คน และห้อง 4 คนจะเป็นเตียงทวินเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก
 • รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ  โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง