02-8642157-9     @fwtgroup

USA03 อเมริกาตะวันตก 10 วัน (CX)

0
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น99,999 บาท
ราคา/ท่าน
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น99,999 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

542
รายละเอียด

อเมริกาตะวันตก 10 วัน 7 คืน

ซานฟรานซิสโก – มอนเทอเรย์ – ฟาโซโรเบิล – โซลแวง – ปาล์มเดล
ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อนฝั่งใต้ – เพจ – แอนทีโลป แคนย่อน – ลอสแองเจลิส

โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC

กำหนดวันเดินทาง 05- 14 เมษายน 2563 (ช่วงหยุดสงกรานต์)

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก

03.35 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 7 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก(CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
06.35 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX616
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
14.00 น. ออกเดินทางต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินซานฟรานซิสโก ด้วยเที่ยวบินที่ CX870
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****
11.35 น. คณะเดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้วยอาคารตึกรามน้อยใหญ่ล้วนสร้างอยู่ตามเนินเขาสูงๆ ต่ำๆ ของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินเล่นที่ Pier39 จุด check-in และเป็นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การได้รับประทานปูที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ นั่นคือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เป็นปูที่สามารถหาทานได้ที่เมืองนี้เท่านั้น
จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวที่มีธรรมชาติสวยงาม เรือจะแล่นผ่านคุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งมากที่สุดในสมัยนั้นนักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ “อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโกนั่นเอง นำท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกต อันโด่งดังเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สะพานแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อน และถือเป็นหนึ่งในสะพานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นในการก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองซานฟรานซิสโกที่เป็นเขาและมีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้าง
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม FOUR POINTS BY SHERATON BAY BRIDGE หรือเทียบเท่า ( – / – / D )

วันที่ 2ซานฟรานซิสโก – มอนเทอเรย์ – พาโซโรเบิล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซานฟรานฯโดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของเมืองด้วย จากนั้นนำท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองมอนเทอเรย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเก่าที่อยู่ไปทางใต้ของซานฟรานซิสโก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านได้เดินเล่นที่ Cannery Row ถนนริมน้ำของเมือง Monterey เป็นที่ตั้งของโรงงานบรรจุกระป๋องซาร์ดีนจำนวนหนึ่งในปัจจุบัน กระป๋องสุดท้ายปิดในปี 1973 และพาท่านขับรถชมวิวริมทะเลไปตามถนน 17-Mile Drive ถนนเส้นยาว17ไมล์เรียบไปตามชายฝั่งแปซิฟิก ผ่านชมบ้านพักตากอากาศสุดหรูริมทะเลตามไหล่เขาที่เหล่าเซเลปและซุปตาร์ทั้งหลายซื้อไว้เพื่อพักผ่อนยามว่าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับต้น The Lone Cypress ที่ขึ้นบนหินแกรนิตตั้งตระหง่านอยู่โดดเดี่ยวริมทะเลมานานกว่า 250 ปี ต้นไซเปรสนี้ได้ชื่อว่าเป็นไอคอนของตะวันตกและได้รับการขนานนามว่าเป็นต้นไม้ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในอเมริกาตะวันตก
นำท่านเดินทางสู่เมืองพาโซโรเบิล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำซาลินาสแคลิฟอร์เนียเมืองนี้เป็นที่รู้จักจากน้ำพุร้อนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งผลิตไวน์ การผลิตน้ำมันมะกอก สวนอัลมอนด์ และอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่คือการปลูกกัญชา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT PASO ROBLES หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 3พาโซโรเบิล – โซลแวง – ปาล์มเดล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง Solvang (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลลิส เป็นเมืองที่มีกลิ่นอายความเป็นเดนมาร์กในดินแดนอเมริกา สถาปัตยกรรมต่างๆจึงออกไปในแบบเดนิส ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชมเมือง และที่พลาดไม่ได้คือการชิมขนมปังเดนิสที่มีขายทั่วไปในเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Camarillo Premium Outlets เอ้าเลทสินค้าแบรนด์ดัง อาทิเช่น Gucci, Armani, Tory Brush, Kate Space, Coach, etc. และสายกีฬาห้ามพลาดกับ Lululemon, Nike, Adidas, Under Amor, และอีกหลากหลายแบรนด์มากมายให้ท่านได้เดินเลือกซื้อตลอดบ่าย
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)เพื่อให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
ค่ำ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักในเมืองปาล์มเดล
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เข้าพักโรงแรม HILTON GARDEN INN PALMDALE หรือเทียบเท่า ( B / L / – )

วันที่ 4ปาล์มเดล – ลาสเวกัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 394 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น “America’s Playground” หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆ มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้งที่ Las Vegas Premium Outlets ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็นต้น

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ) เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง
เข้าพักโรงแรม EXCALIBUR HOTEL AND CASINO หรือเทียบเท่า ( B / L / – )

วันที่ 5ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนฝั่งใต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน แห่งรัฐอริโซน่า ท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และน่าทึ่งของภูมิประเทศอันยิ่งใหญ่ซึ่งยากจะหาที่ไหนในโลกเสมอเหมือนได้ในขนาดอันไพศาลโดยเป็น โตรกเขาที่มีความยาวถึง 442 ก.ม. กว้าง 28 ก.ม.และลึกถึง 1.6 ก.ม. (ระยะทาง 555 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมความงามสง่าของแกรนด์แคนยอน ซึ่งมีหน้าผาหินที่มีอยู่เป็นชั้น ๆ ถึง 13 ชั้น โดยชั้นล่างสุดมีอายุถึง 2,000 ล้านปี นำท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมวิวบริเวณ เซ้าท์ริม (South Rim) ซึ่งเป็นหน้าผาด้านใต้ อยู่ในระดับความสูงถึง 8,200 ฟุต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม BEST WESTERN PREMIER SQUIRE INN หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 6อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน – เพจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง เพจ (Page) (ระยะทางประมาณ 220 กม. /ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1957 โดยเริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านของคนงานสร้างเขื่อน Glen Canyon หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาชุมชน ขยายเป็นเมืองดังเช่นในปัจจุบัน โดยเมืองเพจ นี้ตั้งอยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เรียกได้ว่าเป็นเมืองต้นน้ำของแกรนด์แคนยอนก็ว่าได้ เนื่องจากแม่น้ำ โคโลราโดจะไหลจากเมืองเพจ ลงใต้ไปสู่แกรนด์ แคนยอน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม Horseshoe Bend ซึ่งเป็นโค้งน้ำของแม่น้ำโคโลราโด คล้ายกับเกือกม้า ผืนน้ำซึ่งอยู่ด้านล่างของโค้งน้ำแห่งนี้เป็นสีเขียวเข้ม เหลือบน้ำเงิน ประกอบบรรยากาศ และทัศนียภาพของบริเวณโดยรอบนี้ ให้ท่านได้เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Courtyard by Marriott Page at Lake Powell หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 7เพจ – แอนทีโลป – ลาสเวกัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ แอนทีโลป แคนยอน หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจจากช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติ ซึ่งก่อเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามที่น่าประทับใจกับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมา ณ ที่แห่งนี้ด้วยความคดเคี้ยว สลับซับซ้อนไปตามซอกหลืบของหน้าผาสีสันที่เห็นใน Antelope Canyon จึงเปลี่ยนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ ในฤดูร้อน สีจะออกเป็นโทนสีแดง ส้ม และ ม่วง ในฤดูใบไม้ร่วง สีจะออกเป็นโทนสีอ่อนสบายตา แม้ Antelope Canyon จะขึ้นชื่อว่าเป็นหุบเขาที่อันตรายที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นหุบเขาที่สวยที่สุด และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และได้รับความนิยมในการถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา
(ระยะทาง 439 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรม EXCALIBUR HOTEL AND CASINO หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 8ลาสเวกัส – ลองแองเจลิส – สนามบินลอสแองเจลิส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง ลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.เอ. (ระยะทาง 435 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านสู่ย่าน ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ท่านจะได้ชม แมนไชนีส เธียเตอร์ (Mann’s Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น TCL Chinese Theatre และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจำนวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครูซ เป็นต้น
ก่อนอำลาสหรัฐอเมริกา นำท่านเดินเล่นชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ ชายหาดซานตาโมนิก้า อันเลื่องชื่อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 9ลอสแองเจลิส – ฮ่องกง

00.30 น. เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 881
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

วันที่ 10ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.55 น. ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CX 717
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง   05 – 14 เมษายน 2563

รายการ อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 99,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 95,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 79,999
พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 20,000
ผู้ใหญ่ท่านที่สาม (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 97,999
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน) 25,000

กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***

การสำรองที่นั่ง : 

 • บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ

อัตรานี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)
 • ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

 อัตรานี้ไม่รวม :

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน)
 • ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)
 • Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เงื่อนไข

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน หรือมีการ
  ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทนหรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมสภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
 • การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่กำหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
 • กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กำหนด
 • ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทำการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น)
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯและทางทำการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
 • หลังจากการจอง และ ชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ