02-8642157-9     @fwtgroup

Toscana Valley เขาใหญ่ 2 วัน 1 คืน

0
Price
ราคาเริ่มต้น3,000 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น3,000 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

409
รายละเอียด

วัคซีนยกก๊วน เที่ยวไทยคึกคัก

ตอน : เขาใหญ่ สุดฟิน เช็คอิน ณ ทอสคาน่า

2 วัน 1 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดเดินทาง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – ปากช่อง - เขาใหญ่

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านในเรื่องสัมภาระการเดินทาง
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ. ปากช่อง (200 กม./ 2.30 ชม.) ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าด่านสู่ภาคอีสาน เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งธรรมชาติของขุนเขาอันงดงามและแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจหลายแห่ง
10.30 น. เช็คอิน ณ ธาราคาเฟ่ คาเฟ่ที่รายล้อมไปด้วยป่าสีเขียวและมีไฮไลท์เป็นลำธารไหลผ่านที่จะพาทุกคนมาคลายร้อนกับเครื่องดื่มแสนสดชื่นจากทางร้านและน้ำตกเล็กๆ สำหรับที่นั่งในตัวร้านก็มีหลายโซนให้เลือกทั้งโซนในตัวร้านที่ตกแต่งด้วยสไตล์การาจเท่ๆ และโซนริมน้ำที่สามารถมานั่งเอาเท้าจุ่มน้ำได้แบบเพลินๆ และยังมีเมนู
เครื่องดื่มให้เลือกอีกมากมาย และเมนูอาหารอีสานสุดแซ่บแบบว่ามาถึงถิ่นอีสานแล้วต้องห้ามพลาดบรรยากาศดี ๆ (ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ)
11.30 น. เดินทางสู่ร้านอาหาร บริเวณเขาใหญ่
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ Toscana valley อิตาลีแห่งเขาใหญ่ ซึ่งเหมือนยกเมืองทัสคานี มาไว้ที่นี่ ที่นี่เป็นทั้งโครงการบ้านพักตากอากาศสุดหรู สนามกอล์ฟ รวมถึงให้บริการห้องพัก ร้านอาหารเครื่องดื่ม และเป็นที่ตั้งของหอเอน ปิซ่าจำลองให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอีกด้วย นำท่านเดินเล่น ณ Town Square ซึ่งเรียกว่า เป็นศูนย์รวมความคึกคักของ Toscana Valley ก็ว่าได้ เพราะมีทั้งตึกสวยๆ สไตล์ ทัสคานีที่ภายในเป็นร้านอาหาร อิตาเลียน , ไวน์บาร์, คาเฟ่ และร้านเบเกอรี่ ฯลฯ มาไว้เรียงรายตลอดสองข้างทาง บนถนนทางเดินที่ปูด้วยอิฐ ข้างทางยังมีน้ำพุ สลับกับสวนเล็กๆ และไม้กระถางที่ออกดอกสะพรั่งไปทั่วบริเวณ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
พักที่ TOSCANA VALLEY โซน HOTEL LA CASETTA

วันที่ 2เขาใหญ่ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. ออกเดินทางสู่ วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โบสถ์คริสต์แห่งแรกแห่งเดียวในเขาใหญ่ นครราชสีมา เป็นโบสถ์คาทอลิกสีขาวสวยงาม ตั้งโดดเด่นบนเนินเขาอย่างสง่างาม ภายในโบสถ์โอบล้อมด้วยสวนสวย สดชื่นท่ามกลางธรรมชาติของเขาใหญ่ บรรยากาศงดงามประดุจปราสาทในเทพนิยาย จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ใกล้ ๆกับศาลเจ้าพ่อ จะมีจุดที่คอยบริการดอกไม้และสิ่งของไหว้อื่นๆ ค่าบริการดอกไม้นั้นแล้วแต่จะหยอดตู้ตามศรัทธา ส่วนชุดยาเส้น หรือน้ำมันเติมตะเกียง สามารถซื้อเพิ่มในราคาที่ไม่แพง สำหรับการ จะเน้นไหว้หลักๆ สามแบบ
1. ไหว้เพื่อขอพรเจ้าพ่อปกติ จุดธูป 5 ดอก
2. ไหว้บนบานเจ้าพ่อ จุดธูป 9 ดอก
3. เมื่อพรที่ขอสำเร็จ จุดธูปแก้บน 16 ดอก
ด้านในศาล มีความสงบ ร่มเย็น สามารถเสี่ยงเซียมซี ทำนายโชคชะตาให้กับทุก ๆ ท่านด้านในด้วย
จากนั้นแวะ The Birder’s Lodge (เดอะเบอร์เดอร์ส ลอดจ์) รีสอร์ทและร้านอาหารสุดฮิปสำหรับคนชอบชิว บ้านไม้สไตล์กระท่อมแบบยุโรป ตั้งอยู่ท่ามกลางกลางป่าไม้และขุนเขา ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิด (อาหารและเครื่องดื่ม ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ)
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ระหว่างทาง นำท่านซื้อของฝาก ณ ร้านครูต้อ อาทิ พาย และกะหรี่ปั๊บ ปลาส้ม แหนม และผลไม้ขนมอีกมายมาก
17.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วัคซีนยกก๊วน เที่ยวไทยคึกคัก

ตอน : เขาใหญ่ สุดฟิน เช็คอิน ณ ทอสคาน่า

2 วัน 1 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดเดินทาง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564

(ครบ 8 ท่านออกเดินทาง)

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 3,000.- บาท
กรณี พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000.- บาท

หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น   

กรณีเดินทางในวันศุกร์-เสาร์ ชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก TOSCANA VALLEY โซน HOTEL LA CASETTA พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าบริการรวมอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน รวม 1 มื้อ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง นำเที่ยวตามโปรแกรม เริ่มจากกรุงเทพฯ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงิน 1 ล้านบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การจองและชำระเงิน

 • กรอกฟอร์มใบจองทัวร์
 • ชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือ 15 วัน ก่อนเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นกรณีมัดจำค่าห้องพักแล้ว ขอหักค่ามัดจำ)
 • แจ้งล่วงหน้า 14 – 20 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิก ณ วันเดินทางเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด