02-8642157-9     @fwtgroup

KR02_AUTUMN KOREA Flight 5 Days (XJ)

0
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น18,888 บาท
ราคา/ท่าน
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น18,888 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

526
รายละเอียด

AUTUMN KOREA

(พักซูวอน 1 คืน +  โซล 2 คืน)

ไฟล์สวย  ไม่เสียเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน  ไม่ต้องรีบ 

      เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2562

ไฮไลท์โปรแกรม

 • บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 20 กิโลกรัม(ต่อชิ้น)/ ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • พักโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักซูวอน 1คืน และ โซล 2 คืน
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เกาะนามิ ปั่นเรียลไบค์ สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่สวนสนุก EVERLAND(รวมค่าเข้าสวนสนุก)  โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  พระราชวังเคียงบก  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านเมียงดง (LED ROSE GARDEN)  DUTYFREE และ ถนนฮงแด
 • รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง - เกาหลีใต้ ( สนามบินอินชอน )

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 3-4 สายการบิน AIR ASIA X(XJ)
พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยในการเช็คอินและกระเป๋าสัมภาระ

02.35+1 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X(XJ) เที่ยวบินที่ XJ700 (ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) (**เฉพาะวันที่ 23-28 และ 25-30 ตุลาคม 2562 ไฟล์ทขากลับ XJ 703 00.20 – 04.20 น.**)

วันที่ 2เกาะนามิ - ปั่นเรียลไบค์

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วทางหัวหน้าทัวร์จะนำทุกท่านออกมาพบไกด์ท้องถิ่น และมีเวลาให้ทุกท่านทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมทั้งทาน อุด้ง(1) เบาๆรองท้องก่อนจะเริ่มเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรก
(เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

11.45 น. เดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของโปรแกรม เดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอร์รีข้ามไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ และไส้กรอกนามิแสนอร่อยท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวให้ท่านได้ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนำ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่องที่เรียกเสียงสะอื้นและน้ำตาของผู้ชมนอกจออย่างท่วมท้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามสองฝากฝั่งระหว่างการ ปั่นเรียลไบค์ เมื่อ Gyeongchun Line รถไฟรางคู่ที่เชื่อมต่อกรุงโซลและ Chuncheon ได้เปิดใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2010 ทางรถไฟMugunghwaจึงถูกยกเลิก การใช้งาน หลังจากที่ใช้วิ่งเส้นทางนี้เป็นเวลา 70 ปี Gangchon Rail Park สร้างขึ้นบนเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกแห่งนี้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ผู้เข้าชมสามารถเหยียบไปตามรางรถไฟสายเก่า และชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามชองแม่น้ำบุคคัง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SIHEUNG HOTEL หรือ PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3สวนผลไม้ - สวนสนุก EVERLAND(รวมบัตร) - โรงงานผลิตสาหร่าย ทำคิมบับ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”– ช้อปปิ้งทงแดมุน - LED ROSE GARDEN

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านรับอากาศยามเช้าที่สดใส ณ สวนผลไม้ นานาชนิด ซึ่งจะเพาะปลูกผลไม้ นานาชนิด ตามฤดูกาล หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป ให้ทุกท่านได้ชิม ผลไม้เกาหลี อันหลากหลาย ซึ่งกล่าวกันว่า ผลไม้เกาหลีใต้ นั้นรสชาติ อร่อย ละมุน ทุกชนิด หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติอันสุดแสนโรแมนติก พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันส์กับบัตร FREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พบกับเครื่องที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS ซึ่งเป็นรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดและใช้เวลาวิ่งนานที่สุดในเอเชีย(T-EXPRESS จะไม่เปิดให้บริการในวันฝนตกหรือหิมะหนาเกินไป) พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางถึงโรงงานผลิตสาหร่าย เพื่อรับชมขั้นตอนการผลิตสาหร่ายแผ่น ซึ่งสาหร่ายเกาหลีนั้นได้ทำมาจากสาหร่ายทะเลคุณภาพสูง และมีขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตอันทันสมัย รสชาติอร่ย หลังจากนั้นนำทุกท่านได้ลองทำ คิมบับ คิมบับ เป็นอาหารเกาหลีชนิดหนึ่ง ทำจากข้าวสุกและเครื่องปรุงอื่น ๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แคร์รอต ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วน จากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการปิกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจ้ง หรือรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆโดยเสิร์ฟกับหัวไชเท้าดองและกิมจิ นอกจากนี้คิมบับยังเป็นอาหารนำกลับบ้านที่เป็นที่นิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ ให้ท่านได้เรียนรู้ส่วนผสมของการทำคิมบับและได้ฝึกลองทำด้วยฝีมือของตัวเอง พร้อมนำทุกท่านได้ใส่ ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย นำท่านเพลิดเพลินกับสินค้าที่หลากหลายจาก ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ที่บางห้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง พาทุกท่านเดินต่อไปยัง DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) เป็นสถานที่พื้นที่โล่งมีสวน LED ROSE GARDEN สวนแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกกุหลาบที่ทำด้วยไฟ LTD จำนวน 25,550 ดอก (เป็นจำนวนวันในการเฉลิมฉลองความเป็นอิสระของประเทศเกาหลี)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4ศูนย์โสมรัฐบาล - COSMETIC CENTER - พระราชวังเคียงบก - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ถนนซัมชองดองกิล - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ช้อปปิ้งเมียงดง+DUTY FREE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกาย หรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ หลังจากนั้นนำท่าน เที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งนี้เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น คำว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้คือ “พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนเกาหลี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงจุดสิ้นสุดของราชวงศ์โชซอน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1945 แต่เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติ ก่อนจะได้รับการออกแบบอาคารใหม่และถูกเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ในปี 1993 นับตั้งแต่การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ ก็ได้มีการศึกษาและการวิจัยประวัติศาสตร์พื้นบ้านของเกาหลี และเก็บรวบรวมสิ่งประดิษฐ์จากภูมิภาคต่างๆ ในเกาหลี เพื่อนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ดังนั้นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นประตูสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของชีวิตและวัฒนธรรมของคนเกาหลีได้เป็นอย่างดี (มีบริการเช่าชุดฮันบกสำหรับผู้ที่สนใจถ่ายรูปซึมซับบรรยากาศภายในพระราชวัง และ พิพิธภัณฑ์ เพื่อความทรงจำดีๆ กรุณาติดต่อเซลล์ที่จองทัวร์ก่อนล่วงหน้า)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในปัจจุบันนี้บ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ำชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือหมู่บ้านนี้เป็นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกันจริงๆภายในบ้าน ต่อจากนั้นเดินทางกันต่อ ณ ถนนซัมชองดองกิล เป็นสถานที่ซึ่งดึงดูดผู้ที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้าน Bukchon Hanok ซึ่งมีลักษณะเป็นเขาวงกตที่แผ่กิ่งก้านสาขาของบ้านโบราณอายุหลายศตวรรษที่เต็มไปด้วยการฝึกอบรมช่างฝีมือ ห้องชา และพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก นอกจากนั้นยังมีแกลเลอรี่ต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย และแกลลอรี่ Kukje ซึ่งเป็นสถานที่แสดงงานศิลปะสุดแนว นอกจากงานศิลแล้ว ย่านนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าอินดี้ท้องถิ่น ขายงานฝีมือและของขวัญและร้านอาหารท้องถิ่นอีกมากมาย จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง ที่ “นัมซาน”ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามี หอคอย N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ซึ่งนิยมมาคล้องกุญแจคู่รักไว้บนระเบียงแทบจะทุกด้าน SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสีหลังจากนั้นนำท่านสู่การช้อปปิ้งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้ และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารฟิวชั่น หลากหลายประเภท จากนั้นนำท่านชมแหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่สำหรับท่านใดที่ต้องการจะซื้อของปลอดภาษี สามารถที่จะช็อปปิ้งกันได้ที่ ห้างสรรพสินค้าปลอดภาษี บริเวณเมียงดงซึ่งจะมีสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีหลากหลายชนิดให้ทุกท่านได้เลือกช๊อบเลือกชมกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5ฮอกเก็ตนามู - สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งที่ฮงแด - STAR PARK - SUPER MARKET - อินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) นำท่านชมศูนย์สมุนไพรที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุง และดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท็อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์ สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้ง ผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง(RED PINE) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำทุกท่านสู่ ฮงแด แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางทีอาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก ร้านกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ STAR PARK เป็นสถานที่ที่เปิดกว้างในด้านของสื่อดิจิตอล , มิเดีย , วิทยุ , โทรทัศน์ และสามารถจับจ่ายซื้อของ ที่เหล่าซุปตาร์คนดังใช้กัน อาทิ แว่นตากันแดด ต่างหู กระเป๋า และอีกมากมายซึ่งใกล้กับตึก MBC จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือก ซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทยจากนั้นนำท่านสู่สนามบินอินชอน

วันที่ 6สนามบินดอนเมือง

00.20+1 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสาย AIR ASIA X(XJ) เที่ยวบินที่ XJ703 04.20 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง 

02 – 07 / 04 – 09 / 09 – 14 / 10 – 15 / 11 – 16 / 16 – 21 ต.ค.62

18 – 23 / 22 – 27 / 23 – 28 / 25 – 30 ต.ค.62

อัตราค่าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม 18,888
จอยแลนด์ 8,900.-

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ // ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ // ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. 1ใบ/ท่าน
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000  บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 •  

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) 1 ใบ/ท่าน
 •  
เงื่อนไข

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือชำระทั้งหมด
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD
 5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 6. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

การยกเลิก

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

** การยกเลิกไม่นับวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป
 2. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
  ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น