02-8642157-9     @fwtgroup

Iceland Miracle northern light 8 Days

0
Price
ราคาเริ่มต้น110,000 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น110,000 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

364
รายละเอียด

Iceland Miracle Northern Light

ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์แสงเหนือ 8 วัน 5 คืน

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดวันเดินทาง 07-14, 14-21, 21-28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - เรกยาวิค (ไอซ์แลนด์)

22.30 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D10-19

วันที่ 2โคเปนเฮเก้น – กรุงเรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – คอนเสิร์ตฮอลล์

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
07.25 น. ถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรัป การเข้าสู่ กลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen Visa) จะทำการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรัป ระหว่างรอเที่ยวบินต่อไป
นำคณะเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก้น เป็นเมืองที่น่าอaยู่ที่สุดในโลก ประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของโลก ผู้คนต่างขนานนามว่าเป็นเมืองในเทพนิยายนักท่องเที่ยวต่างแวะถ่ายรูปกับ เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อยสร้างจากนิทานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา วังอมาเลียนบอร์ก (จากด้านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย เดินเล่นบนถนนสตรอยก์ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
14.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 3.15 ชั่วโมง)
15.25 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงอันงามสง่าของชาวไอซ์แลนด์
เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก (Reykjavik) เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจอาทิ คอนเสิร์ตฮอลล์ฮาร์ปา (Harpa) และโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) ผู้ที่มีความหลงไหลในทัศนศิลป์ จะได้ชมรูปปั้นที่น่าประทับใจมากมาย ทั้งประติมากรรมและศิลปะตามท้องถนนทั่วเมืองเรคยาวิก บ้านเฮิปดิร์ (Höfði House) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ย่านท่าเรือเก่า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก Hilton Reykjavik Nordica hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3โกลเด้นเซอร์เคิล – น้ำตกกูลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ซิงเควลลีร์ - ล่าแสงเหนือ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circleทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัว และม้าไอซ์แลนด์ หากินอยู่ตามธรรมชาติ 3 สถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดชม
1. น้ำตกกูลล์ฟอสส์ หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ
2. น้ำพุร้อนธรรมชาติเกย์ซีร์ น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุก ๆ 7-10 นาที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
3.เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์ และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร เดินทางกลับสู่เรคยาวิก
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก Hilton Reykjavik Nordica hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
**Activities “ล่าแสงเหนือ” (Aurora Hunting)
นำคณะไปหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ด้วยการออกเดินทางสู่ base station
จุดที่ท่านมีโอกาสที่จะได้พบกับปรากฏการณ์แสงเหนือที่โด่งดัง**

วันที่ 4South Shore – น้ำตกสโกการ์ – น้ำตกเซลยาลันน์ – หมู่บ้านวิก - หาดทรายดำ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง และเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา แวะถ่ายรูปกับน้ำตก เซลยาแลนส์ (Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร และน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว เดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
 หมู่บ้านวิก (VIK) หมู่บ้านเล็ก ๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ชมหาดทรายสีดำ เต็มไปด้วยเม็ดกรวดทรายสีดำสนิท จนชาวไอซ์แลนด์เรียกกันว่า Black Sand Beach อันเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวแท่งหินบะซอลต์ ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกนี้ เหมาะแก่การบันทึกภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดู เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
ที่พัก Hotel Klauster หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5ขับสโนโมบิลบนธารน้ำแข็ง – โจกุลซาร์ลอน – ไอซ์เบิร์ก - เซลฟอสส์ - ล่าแสงเหนือ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่สุดของไอซ์แลนด์ รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมา เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกนี้ ไดมอนด์บีช ให้ท่านได้แอคชั่นเก๋ ๆ ไปกับก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แตกตัวและล่องลอยสู่ชายหาด พื้นที่ทั้งหมดนี้อยู่ในเขตของธารน้ำแข็งชื่อ VATNAJOKULL มีขนาด 8,100 ตร.กม. เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนาเฉลี่ย 400 เมตร ถึง 1,000 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
สนุกกับกิจกรรมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนั่นคือ “ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง” หลายประเทศในสแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ แต่เป็นการขับไปบนทะเลสาบที่เกาะตัวจนกลายเป็นน้ำแข็ง หรือ ในแม่น้ำที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง แม้แต่ทุ่งหิมะท่ามกลาง ป่าสน แต่ที่ไอซ์แลนด์นี้คือธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ไม่เคยละลาย เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ ไม่ควรพลาด แล้วเดินทางกลับสู่เมืองเซลฟอสส์
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก HOTEL SELFOSS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
**Activities “ล่าแสงเหนือ” (Aurora Hunting)
นำคณะไปหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ด้วยการออกเดินทางสู่ base station
จุดที่ท่านมีโอกาสที่จะได้พบกับปรากฏการณ์แสงเหนือที่โด่งดัง**

วันที่ 6เซลฟอสส์ - คริซูวิก แห่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ – อาบน้ำแร่บลูลากูน

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เดินทางสู่คริซูวิก เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้ดิน เกิดจากความร้อนของภูเขาไฟในคาบสมุทรเรกยาเนส ปะทุความร้อนจากใต้ดินเป็นพลังงาน มีทั้งปล่อง และบ่อน้ำพุร้อน ที่ยังเป็นธรรมชาติ ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่บลูลากูน สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังระดับโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
กิจกรรมที่ทุกท่านรอคอยได้แก่ “บลูลากูน” บ่อน้ำแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการันตีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากที่มีการวิจัยว่าน้ำแร่นี้ดีต่อผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ ซิลิดคน สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรักษาความร้อนในน้ำแร่นี้อยู่ที่ 37-39 องศาเซลเซียส
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
ที่พัก KEFLAVIK HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7สนามบินเคฟลาวิก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

05.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
05.45 น. Check-out คณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับ
07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน Iceland Air
13.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กาสทรัป รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

วันที่ 8สนามบินสุวรรณภูมิ

06.00 น. คณะเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

Iceland Aurora

ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์แสงเหนือ 8 วัน 5 คืน

 (ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 กำหนดวันเดินทาง  07-14, 14-21, 21-28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2021

ราคาเริ่มต้นที่ ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม พักห้อง Double Single use
110,000.- / ท่าน 11,500.- บาท/ท่าน 15,000.- บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 1.  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. ทางบริษัทฯ ได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 29 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน เช่ารถโค้ช  จองที่พัก ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน) การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยพิบัติ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศไอซ์แลนด์
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทาง โคเปนเฮเก้น – เรกยาวิค – โคเปนเฮเก้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม
  16 ที่นั่ง ในกรณีที่มีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป
  27 ที่นั่ง ในกรณีที่มีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป
 • Thai speaking นำคณะท่องเที่ยวตามโปรแกรมเริ่มที่สนามบิน และจบที่สนามบิน Copenhagen
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 12 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ขับสโนว์โมบิล / ล่องเรือไอซ์เบิร์ก โจกุลซาร์ลอน / บลูลากูนสปา
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โปรดสอบถาม 0897954445
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว)
  ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด- 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์

ขั้นตอนที่ 1  กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทาง โดยระบุรายละเอียดวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็น ค่าดำเนินการในการขอวีซ่า (หากได้ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วมีการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืน 6,500 บาทเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2  ในกรณีที่ท่านให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้ ทางบริษัทฯจะแจ้งราคาและเที่ยวบินคอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย พร้อมแจ้งวันออกตั๋วโดยท่านชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินตามจำนวนที่ได้แจ้งไป หลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)

ขั้นตอนที่ 3  หากยังมีประกาศกักตัวใน area ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking โรงแรมตาม area ที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงสุลไทยในฝรั่งเศส เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4  ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์ และหากมีการยกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563″ ใน “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศหลักเกณฑ์

การยกเลิก

ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ผู้จัดทัวร์ มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังประเทศใน EU ในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีก