02-8642157-9     @fwtgroup

Great Britain 10 Days

0
Price
ราคาเริ่มต้น89,000 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น89,000 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

376
รายละเอียด

GREAT BRITAIN

อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดวันเดินทาง 08-17, 15-24, 22-31 ตุลาคม 2564
29 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2021

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D10-16

วันที่ 2ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)

00.55 น. ออกเดินทางสู่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910
07.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระ
เดินทางสู่ทุ่งราบซาลส์บัวรี่  ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์
แวะเที่ยว เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอน เมืองแห่งน้ำพุร้อนที่โด่งดัง มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ภายในแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ The Sacred Spring, Temple Bath, Turkish Bath รอยัล เครสเซ่น อาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา
เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ ปราสาทคาร์ดิ๊ฟโดดเด่น อยู่กลางใจเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และมีการวางผังเมืองไว้ได้อย่างงดงาม
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก Hilton Hotel Cardiff **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3ไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยวภูมิภาคคอตสโวลส์ หมู่บ้านแสนสวยเงียบสงบ บ้านเรือนแบบชนบท สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ภูมิภาคนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแต่ยุคกลาง
หมู่บ้านไบบิวรี ที่ได้รับการยกย่อยให้เป็นหมู่บ้านเล็กที่สวยที่สุดของอังกฤษ วิถีสโลว์ไลฟ์
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ เงียบสงบ มีลำธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดังของโลก
 เมืองยอร์ค (York) เขตแดนที่ครั้งหนึ่งกองทัพโรมัน ได้สร้างแนวกำแพงป้องกันการบุกรุกของชาวสก็อตผู้ป่าเถื่อน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก York Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์)

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เที่ยวชมเมืองยอร์ค ถ่ายรูปกับคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ยุคโรมัน มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
 ออกเดินทางโดย รถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงอัน งามสง่า

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ที่มีห้างสรรพสินค้า และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตัน ผ้าลายสก็อตพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
ที่พัก Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ รัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ
เข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง ป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ตลอด 150 ปีมาแล้ว The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง จัดแสดงเกี่ยวกับศาสตราวุธที่ใช้ในการสงคราม ให้ท่านได้บันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นอำลาสก็อตแลนด์ ออกเดินทางต่อ
 เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดี และสวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก LOW WOOD HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - มหานครลอนดอน

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ชมบรรยากาศของ เลคดิสทริค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ เพื่อการพักผ่อน ตากอากาศ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ และหุบเขางดงามประดุจหนึ่งภาพวาด
 แมนเชสเตอร์ เยือน สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก ชมเรื่องราวดีของทีมผ่าน มิวเซียมทัวร์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบใน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมืองและวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก
เดินทางต่อสู่ กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี ประเทศออสเตรีย
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - มาดามทุสโซ่ด์ - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์, จตุรัสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามและยิ่งใหญ่ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ มหาวิหารเซนต์ปอล ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ประวัติศาสตร์ชาติอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกร ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก แดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมมหามงกุฎ อิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็น เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”
ลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชมอาทิ ห้องบุคคลสำคัญๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปินเอก,นักการเมืองตลอดจนผู้นำประเทศต่าง ๆ รวมทั้งราชวงศ์แห่งอังกฤษ ถนนอ๊อกฟอร์ด ถนนสายช้อปปิ้งที่มีทั้งสตรีทแบรนด์ และห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Outlet – ลอนดอน

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 พระราชวังวินด์เซอร์ สัญลักษณ์แห่งการปกครองระบอบกษัตริย์อันยาวนาน เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี เข้าชมภายใน State Apartment ห้องทุกห้องจึงประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน, ม่านปักประดับผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ St.George’s Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ ตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจำราชวงศ์ St. George’s Chapel ถือเป็นโบสถ์สไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
 BICESTER OUTLET VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม เอ๊าท์เล็ทแห่งนี้เป็นที่ถูกใจขาช้อปมากที่สุดในยุโรป
นำท่านเดินทางกลับมหานครลอนดอน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)
ที่พัก Copthorne Tara Hotel London Kensington **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9มหานครลอนดอน – กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำคณะออกเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
12.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG911

วันที่ 10สนามบินสุวรรณภูมิ

06.00 น. คณะเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

GREAT BRITAIN
อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดวันเดินทาง 08-17, 15-24, 22-31 ตุลาคม 2564
29 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2021

ราคาเริ่มต้นที่ ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
89,000.- / ท่าน 15,500.- บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 1.  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. ทางบริษัทฯ ได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 29 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน เช่ารถโค้ช  จองที่พัก ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน) การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยพิบัติ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 14 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Stonehenge / Roman Bath / York Minster / Edinburgh Castle / Tower of London / London Eye / Madame Tussauds / Windsor Palace
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โปรดสอบถาม 0897954445
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว)
  ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด- 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์

ขั้นตอนที่ 1  กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทาง โดยระบุรายละเอียดวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็น ค่าดำเนินการในการขอวีซ่า (หากได้ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วมีการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืน 6,500 บาทเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2  ในกรณีที่ท่านให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้ ทางบริษัทฯจะแจ้งราคาและเที่ยวบินคอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย พร้อมแจ้งวันออกตั๋วโดยท่านชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินตามจำนวนที่ได้แจ้งไป หลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)

ขั้นตอนที่ 3  หากยังมีประกาศกักตัวใน area ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking โรงแรมตาม area ที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงสุลไทยในฝรั่งเศส เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4  ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์ และหากมีการยกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563″ ใน “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศหลักเกณฑ์

การยกเลิก

ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ผู้จัดทัวร์ มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังประเทศใน EU ในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีก