02-8642157-9     @fwtgroup

Germany Bavalia Tirol 8 Days

0
Price
ราคาเริ่มต้น66,000 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น66,000 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

365
รายละเอียด

เยอรมนี บาวาเรีย ทิโรล 8 วัน

กรุ๊ปละ 6 ท่านเท่านั้น (ไม่รวมค่าตั๋วไป-กลับ)

มีไกด์รอรับที่สนามบินต่างประเทศ

กำหนดวันเดินทาง 09-16, 16-23, 23-30 ตุลาคม 2564
30 ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2021

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D16-19
23.55 น. ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920

วันที่ 2แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ – อุทยานป่าดำ

06.00 น. ถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต เมืองศูนย์กลางทางการพาณิชย์ การเงิน การธนาคาร เป็นเมืองที่ทันสมัย
 ไฮเดลเบิร์ก เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ริมฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ภายในมีถังเก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (1)
 มุ่งสู่ตอนใต้ของเยอรมนี ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าดำ (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี ทะเลสาบทิทิเซ่ เงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติที่หนาแน่นไปด้วยต้นสนวิถีของชาวเยอรมัน ยังรักษาประเพณีดั้งเดิมอีกทั้งยังเป็นถิ่นกำเนิดการทำนาฬิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งนี้
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (2)
ที่พัก Best Western Hotel Hofgut Sternen **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3ทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดโดยสิ้นสุดที่ฟืสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (3)
 ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ นำไปเป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา กษัตริย์ลุควิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุด ภายในตัวปราสาทได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้วยภาพเขียนเรื่องราวอุปรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา
(มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (4)
ที่พัก Hotel Ludwigs Fussen **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ – อินส์บรุค (ออสเตรีย)

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี 9,721 ฟุต เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกล ไปถึง 4 ประเทศด้วยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวังค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา (5)
 อินส์บรุค เมืองหลวงประจำรัฐทิโรลแห่งนี้มีชื่อเสียงจากมนต์เสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์ พระราชวัง Hofburg โบสถ์ราชสำนัก (Hofkirche), หลังคาสีทอง (Goldenes Dachl), เสาแห่งนักบุญอันนา (Annasäule) บ้านเรือนสีสันพาสเทล ทำให้ดูโรแมนติกยิ่งขึ้น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
ที่พัก Hotel Grauer-Bär **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5สวารอฟสกี คริสตัลเวิลด์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทด์ – ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 สวารอฟสกี คริสตัลเวิลด์ อองเดร เฮลเลอร์ (André Heller) ศิลปินผู้ออกแบบสถานที่ที่มีทั้งเอกลักษณ์โดดเด่นและความมหัศจรรย์ นักท่องเที่ยวจำนวนกว่าสิบสองล้านคนที่เดินทางมาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7)
 ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด
 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง อีกหนึ่งเมืองโรแมนติกที่งดงามไม่แพ้กัน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (8)
ที่พัก Hotel Scalaria **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6เซนต์วูลฟ์กัง - ซาลส์บวร์ก - มิวนิก

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ซาลส์บวร์ก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติก ที่มีทะเลสาบ และภูเขาเป็นฉากสวย “สวนมิราเบล” ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” มหาวิหารประจำเมืองมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ถนนเกรไทรเด้ที่มีชื่อเสียงประดับประดาได้ด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้า เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (9)
 นครมิวนิก เมืองหลวงแห่งบาวาเรีย ย่านเมืองเก่าจตุรัสโคนิก ที่ตั้งเรสซิเด้นซ์ และภาพของโบสถ์เฟราเอนเคียร์เช หลังคาทรงหัวหอมในสถาปัตยกรรมแบบกอธิค พิพิธภัณฑ์ ประตูชัย ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ หอสมุดแห่งชาติ,โรงละครโอเปร่า จัตุรัสมาเรียน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน (10)
ที่พัก โรงแรม Munich Mariott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7ท่าอากาศยานมิวนิค เพื่อเดินทางกลับ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิวนิก “ฟรันทซ์ โยเซ็ฟ ชเตราส์” เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

วันที่ 8สนามบินสุวรรณภูมิ

06.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง   09-16, 16-23, 23-30 ตุลาคม 2564

                                   30 ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2021

ราคาเริ่มต้นที่ ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
66,000.- / ท่าน 10,500.- บาท/ท่าน
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศเยอรมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 8 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับรถคนไทยให้บริการ
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 10 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Schloss Heidelberg / Neuschwanstein castle / Kristalworld / Zugspitze
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โปรดสอบถาม 089-795-4445
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว)
  ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์

ขั้นตอนที่ 1  กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทาง โดยระบุรายละเอียดวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็น ค่าดำเนินการในการขอวีซ่า (หากได้ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วมีการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืน 6,500 บาทเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2  ในกรณีที่ท่านให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้ ทางบริษัทฯจะแจ้งราคาและเที่ยวบินคอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย พร้อมแจ้งวันออกตั๋วโดยท่านชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินตามจำนวนที่ได้แจ้งไป หลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)

ขั้นตอนที่ 3  หากยังมีประกาศกักตัวใน area ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking โรงแรมตาม area ที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงสุลไทยในฝรั่งเศส เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4  ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์ และหากมีการยกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563″ ใน “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศหลักเกณฑ์

การยกเลิก

ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

               (1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

               (2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

               (3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ผู้จัดทัวร์ มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังประเทศใน EU ในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีก