02-8642157-9     @fwtgroup

France Normandy 8 Days

0
Price
ราคาเริ่มต้น65,000 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น65,000 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

364
รายละเอียด

France Normandy

ฝรั่งเศส นอร์มังดี 8 วัน 5 คืน

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดวันเดินทาง 10-17, 17-24, 24-31 ตุลาคม 2564
31 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2021

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D10-19

วันที่ 2สนามบินชาร์ล เดอ โกล – กีแวร์นี – รูอ็อง – โดวิลล์

00.05 น. ออกเดินทางสู่ มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
06.50 น. ถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
รถปรับอากาศรอรับคณะ โดย Driver Guide คนไทย
หมู่บ้านกีแวร์นี ตามรอย “ศิลปินเอกของโลก” ในภาพเขียนของโคลด์ โมเน่ต์ (Claude Monet)
รูอ็อง Cathédrale Notre-Dame de Rouen โบสถ์แบบกอธิคที่รู้จักกันดีจากภาพวาดจากปลายพู่กันของโมเน่ต์ ถนน Rue des Gros Horloge ซึ่งมีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจ นาฬิกา Gros Horloge อันสุดวิจิตร Place du Vieux Marché (จัตุรัสตลาดเก่า) โบสถ์ Église Sainte-Jeanne d’Arc (โบสถ์โจนออฟอาร์ค)
โดวิลล์ เป็นเมืองที่สวยงาม ได้รับสมญาว่าเป็นริเวียร่าแห่งปารีส เดินชนไหล่ดาราภาพยนตร์และลดเลี้ยวไปในดงเรือยอชท์ในบริเวณท่าจอดเรือ
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1)
พักโรงแรม Mercure Deauville Centre **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 3โดวิลล์ – เลอ มงแซงต์มิแชล – แซงต์มาโล

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เลอ มงแซงต์มิแชล เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งของฝรั่งเศส กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนภูมิประเทศที่ยกสูงของเกาะนี้ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเกาะ เมนู “ไข่เจียวซูเฟล่” (2)
แซงต์มาโล ที่มีกำแพงสูงล้อบรอบนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1 โจรสลัด และกำแพงโบราณ ไม่ควรพลาดกับการลิ้มลองอาหารท้องถิ่น เช่น หอยนางรม ที่โด่งดัง
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (3)
ที่พัก Hotel Oceania Saint-Malo **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 4แซงต์มาโล – ตูร์ – ลุ่มน้ำลัวร์ – ปราสาทเชอนองโซ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ตูร์ เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ ตั้งอยู่ใจกลางประเทศฝรั่งเศส ล้อมรอบด้วยไร่องุ่น มีแม่น้ำลัวร์ไหลผ่านภูมิภาคนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (4)
 วังเชอนงโซ ที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำแชร์ ความงามอันน่าทึ่งของปราสาทแห่งนี้ได้รับการเติมเต็มด้วยคอลเล็กชั่นงานศิลปะชั้นเลิศและสวนที่สวยงาม
 ย่านเมืองเก่าตูร์ มหาวิหารตูร์ วิหาร Saint Martin, Prieure de Saint-Cosme ซึ่งเป็น ซากปรักหักพังของสำนักศาสนา, Place Plumereau คือจัตุรัสใจกลางเมืองที่มีร้านอาหารมีระดับและคาเฟ่มากมาย
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5)
ที่พัก Château Belmont Tours by The Crest Collection **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 5ปราสาทช็องบอร์ – มหานครปารีส

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ปราสาทช็องบอร์ มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ของฝรั่งเศสผสมผสานกับการตกแต่งแบบยุคกลาง ตื่นตากับการออกแบบที่สง่างามของปราสาทยุคกลางแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
 บาโต มูช การล่องเรือเพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส ซึ่งจะล่องน้ำไปตามแม่น้ำแซนเพื่อชมเมืองปารีสโดยรอบ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองอันแสนโรแมนติกบนเนินเขามงมาตร์ (7)
ที่พัก Hôtel Concorde Montparnasse **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 6เที่ยวมหานครปารีส – ช้อปปิ้ง

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยวชมมหานครปารีส เมืองหลวงสุดโรแมนติกของฝรั่งเศส ปารีสคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความคลาสสิกและความล้ำสมัยในแบบฝรั่งเศสอย่างแท้จริง สถานที่สำคัญแบบคลาสสิกได้แก่ มหาวิหารโนตเตรอดามอันเก่าแก่ อาร์กเดอทรียงฟ์ ถนนชองป์เอลิเซ่ หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ และผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเช่นเขตลาเดฟ็องส์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (8)
 เดินเล่นที่ถนน Rue du Faubourg Saint-Honoré ก็จะได้พบกับแฟชั่นเฮาส์ชั้นนำที่คนทั้งโลกพูดถึง เช่น Chanel, Louise Vuitton, Hermes และ Dior หรือช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า แกลเลอรีลาฟาแยต (Galeries Lafayette)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย (9)
ที่พัก Hôtel Concorde Montparnasse **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 7สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับ
13.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

วันที่ 8สนามบินสุวรรณภูมิ

05.50 น. คณะเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

France Normandy

ฝรั่งเศส นอร์มังดี 8 วัน 5 คืน

 (ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 กำหนดวันเดินทาง  10-17, 17-24, 24-31 ตุลาคม 2564
231 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2021

ราคาเริ่มต้นที่ ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
65,000.- / ท่าน 12,000.- บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 1.  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. ทางบริษัทฯ ได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 29 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน เช่ารถโค้ช  จองที่พัก ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน) การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยพิบัติ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 8 ที่นั่ง นำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับรถคนไทยให้บริการ
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 9 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ บ้านโมเน่ต์ / มงแซงต์มิแชล / ชาโตเชอนองโซ / ชาโตชองบอร์ / เรือบาโตมูช
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โปรดสอบถาม 0897954445
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว)
  ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด- 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์

ขั้นตอนที่ 1  กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทาง โดยระบุรายละเอียดวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็น ค่าดำเนินการในการขอวีซ่า (หากได้ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วมีการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืน 6,500 บาทเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2  ในกรณีที่ท่านให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้ ทางบริษัทฯจะแจ้งราคาและเที่ยวบินคอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย พร้อมแจ้งวันออกตั๋วโดยท่านชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินตามจำนวนที่ได้แจ้งไป หลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)

ขั้นตอนที่ 3  หากยังมีประกาศกักตัวใน area ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking โรงแรมตาม area ที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงสุลไทยในฝรั่งเศส เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4  ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์ และหากมีการยกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563″ ใน “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศหลักเกณฑ์

การยกเลิก

ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ผู้จัดทัวร์ มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังประเทศใน EU ในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีก