02-8642157-9     @fwtgroup

France Beautiful Small Village Alsace 8 Days

0
Price
ราคาเริ่มต้น66,000 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น66,000 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

358
รายละเอียด

France Beautiful Small Village Alsace 8 Days

ฝรั่งเศส เที่ยวหมู่บ้านแสนสวย 8 วัน 5 คืน

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดวันเดินทาง 09-16, 16-23, 23-30 ตุลาคม 2564
30 ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D10-19
23.45 น. ออกเดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920

วันที่ 2แฟรงค์เฟิร์ต – (เยอรมัน) - สตราซ์บูร์ก (ฝรั่งเศส) - โอแบกเน่

06.15 น. ถึงท่าอากาศยานนครแฟรงค์เฟิร์ต รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก เมืองแห่งนกกระสาเมืองสตราสบูร์กแห่งฝรั่งเศสมีสถาปัตยกรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอาหารที่จัดว่ายอดเยี่ยมในดินแดนนี้ และมีไวน์ที่ขึ้นชื่อระดับโลก
บริการอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง (1)
Grande Île (เกาะใหญ่) เป็นศูนย์กลางเมืองเก่าของสตราสบูร์ก ซึ่งมีแม่น้ำ Ill ล้อมรอบ, Cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg มหาวิหารสตราสบูร์กแบบโกธิค, Kammerzell House สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง, ย่าน Petite France ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งที่คุณไม่ควรพลาด
หมู่บ้านโอแบกเน่ (Obernai) ศูนย์กลางในการผลิตไวน์ของแคว้น ยังคงรักษากลิ่นอายและความเป็น Alsace ไว้เป็นอย่างดี 1 ในหมู่บ้านสวยในฝรั่งเศส เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์และยุคกลาง โบสถ์ St. Peter and Paul และ “Sechseimerbrunnen” หรือ “บ่อน้ำหกถัง” สร้างโดย Henri Ottmann ในปี 1579, จัตุรัส Place de laChapelle, เสารูปปั้นนักบุญ Odile และที่ทำการของเมือง Hôtel de Ville , หอระฆัง Kapellturm จัตุรัส place du Marche มีอาคารเก่าแก่ Halle aux Blés อาคารเก่าแก่ในศตวรรษที่ 16 ที่ปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านอาหาร
โดวิลล์ เป็นเมืองที่สวยงาม ได้รับสมญาว่าเป็นริเวียร่าแห่งปารีส เดินชนไหล่ดาราภาพยนตร์และลดเลี้ยวไปในดงเรือยอชท์ในบริเวณท่าจอดเรือ
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (2)
พักโรงแรม Le Parc Hôtel Obernai & Spa **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 3ชาโต โอต์-เกอนิกส์บูร์ก - คริเบอวิลเล่ - เครกเวีย

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 Chateau Haut-Koenigsbourg (โอต์-เกอ-นิกส์-บูร์ก) ปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแคว้นอาลซาส สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคกลาง 1 ใน 80 ปราสาทหินยุคกลางของภูมิภาคแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง (3)
 Ribeauville (คริ-เบอ-วิล-เล่) เที่ยวชมหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส Les Plus Beaux Villages de France
Riquewihr (เครก-เวีย) อัญมณีเม็ดงามที่ซ่อนตัวอยู่กลางไร่องุ่น เมืองที่ก่อกำเนิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 เป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวยไปด้วยมรดกทางสถาปัตยกรรมสุดขีดในยุคกลาง บ้านกึ่งไม้ซุงเรียงรายตลอดเส้นทางเดิน ประดับไปด้วยดอกไม้หลากสี ป้ายเหล็กดัดตกแต่งหน้าร้านค้าให้ดูมีมนต์ขลัง อาคารบ้านเรือนแต่ละหลังทาด้วยสีแบบพาสเทลแลดูกลมกลืนเป็นที่น่าประทับใจยิ่ง เหมือนเราหลุดมาในโลกแห่งเทพนิยายที่งดงาม
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (4)
ที่พัก Hotel L’Europe Colmar **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 4เอกีไซม์ - เกเซอร์เบิร์ก - โกลมาร์

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 Equisheim (เอ-กี-ไซม์) นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 22 หมู่บ้านของรายการ Le Village Préféré des Français 2013 อีกด้วย Rue de Rampart ถนนคนเดินปูด้วยหินแบบโบราณที่จะนำท่านไปชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ทั้ง 9 แห่ง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองโบราณอีกหนึ่งแห่งที่คุณจะหลงใหล สำหรับท่านที่ชื่นชอบไวน์ หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงในการผลิต Grand Crus ชั้นเลิศของอัลซาค
 Kaysersberg (เก-เซอร์-เบิร์ก) เจ้าของรางวัลหมู่บ้านแสนสวยของ Le Village Préféré des Français 2017 ด้วยขนาดความใหญ่ของหมู่บ้าน ในสมัยยุคกลางถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการปกครอง และเศรษฐกิจ ประกอบด้วยภูมิประเทศเป็นประตูสู่หุบเขา Weiss และเชื่อมต่อสู่แคว้น Loraine ที่นี่จึงร่ำรวยด้วยเป็นเมืองการค้าและการอุตสาหกรรมการแกะสลักมาแต่โบราณ ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงไว้ด้วยเส่นห์ของบ้านแบบกึ่งไม้ซุง ร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านขนมของอัลซาคทั้งบิสกิต เค้ก และขนม Kougelhopf (คู-กล็ฟ-เฟอร์) ที่เห็นอยู่ทั่วไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5)
 โกลมาร์ Colmar เจ้าของรางวัลอันดับที่ 3 ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของยุโรป เมืองอันแสนโรแมนติกแห่งนี้มีความหลากหลายที่ท่านไม่ควรพลาด Little Venice สายแม่น้ำ Lauch ที่มีอาคารแบบกึ่งไม้ซุงตั้งเรียงรายสองฝั่ง สุดแสนจะโรแมนติก บ้านเรือนเดิมเคยเป็นที่อาศัยของคนทำไวน์, คนตกแต่งสวน, คนพายเรือ ได้รับการอนุรักษ์ให้ดูงดงามเสมือนหนึ่งนครเวนิสน้อยแห่งฝรั่งเศส ชมสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่อีกแห่งของเมืองคือตลาด Covered สร้างด้วยอิฐแดงตั้งแต่ปี 1865 ปัจจุบันเป็นทั้งตลาดสด และร้านอาหารแบบ bistro สำหรับชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่ออกมานั่งตรงเทอเรซ ริมแม่น้ำ ประดับไปด้วยดอกไม้หลากสีสัน ปล่อยเวลาไปกับสายน้ำที่ไหลเอื่อย กลับเข้าสู่ในกลางเมืองมีโบสถ์เซนต์มาร์ติน สร้างเสร็จในศตวรรษที่ 14 ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานกว่า 100 ปี ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของเมืองและแหล่งช้อปปิ้งของคนเมืองอีกด้วย
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (6)
ที่พัก Hotel L’Europe Colmar **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 5โกลมาร์ - ช็องปาญน์ - มหานครปารีส

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ช็องปาญน์ (Champagne) หมู่บ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส คือ ที่เรามักเรียกติดปากกันว่า “แชมเปญ” ที่นี่มีการผลิตแชมเปญกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ไร่องุ่นที่ปลูกมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษ โรงหมักใต้ดินอันเก่าแก่ ร้านจำหน่ายแชมเปญรสชาติเยี่ยม ซึ่งในหมู่นักดื่มจะรู้กันว่าการจะเรียกว่าแชมเปญได้ ต้องมาจากแหล่งผลิตที่นี่เท่านั้น (หากเป็นที่อื่น เรียกว่า Sparkling Wine)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7)
 Moët & Chandon cellars โรงบ่มไวน์ที่เก่าแก่อายุนับร้อยปี อยู่ลึกลงไปใต้ดิน 10-30 เมตร ระยะทางยาวถึง 28 ก.ม. ท่ามกลางอุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส The largest cellars in Champagne
THE ICONIC Tasting MOËT IMPÉRIAL
ออกเดินทางสู่ มหานครปารีส
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (8)
ที่พัก Hôtel Concorde Montparnasse **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 6เที่ยวมหานครปารีส – ช้อปปิ้ง

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยวชมมหานครปารีส เมืองหลวงสุดโรแมนติกของฝรั่งเศส ปารีสคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความคลาสสิกและความล้ำสมัยในแบบฝรั่งเศสอย่างแท้จริง สถานที่สำคัญแบบคลาสสิกได้แก่ มหาวิหารโนตเตรอดามอันเก่าแก่ อาร์กเดอทรียงฟ์ ถนนชองป์เอลิเซ่ หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ และผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเช่นเขตลาเดฟ็องส์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (9)
 เดินเล่นที่ถนน Rue du Faubourg Saint-Honoré ก็จะได้พบกับแฟชั่นเฮาส์ชั้นนำที่คนทั้งโลกพูดถึง เช่น Chanel, Louise Vuitton, Hermes และ Dior หรือช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า แกลเลอรีลาฟาแยต (Galeries Lafayette)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย (10)
ที่พัก Hôtel Concorde Montparnasse **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 7สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับ
13.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

วันที่ 8สนามบินสุวรรณภูมิ

05.50 น. คณะเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

France Beautiful Small Village Alsace 8 Days

ฝรั่งเศส เที่ยวหมู่บ้านแสนสวย 8 วัน 5 คืน

 (ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 กำหนดวันเดินทาง  09-16, 16-23, 23-30 ตุลาคม 2564
230 ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2021

ราคาเริ่มต้นที่ ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
66,000.- / ท่าน 9,000.- บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 1.  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. ทางบริษัทฯ ได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 29 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน เช่ารถโค้ช  จองที่พัก ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน) การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยพิบัติ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 8 ที่นั่ง นำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับรถคนไทยให้บริการ
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 10 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Chateau Haut-Koenigsboourg / Bateaux Mouches
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โปรดสอบถาม 0897954445
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว)
  ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด- 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์

ขั้นตอนที่ 1  กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทาง โดยระบุรายละเอียดวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็น ค่าดำเนินการในการขอวีซ่า (หากได้ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วมีการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืน 6,500 บาทเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2  ในกรณีที่ท่านให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้ ทางบริษัทฯจะแจ้งราคาและเที่ยวบินคอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย พร้อมแจ้งวันออกตั๋วโดยท่านชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินตามจำนวนที่ได้แจ้งไป หลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)

ขั้นตอนที่ 3  หากยังมีประกาศกักตัวใน area ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking โรงแรมตาม area ที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงสุลไทยในฝรั่งเศส เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4  ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์ และหากมีการยกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563″ ใน “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศหลักเกณฑ์

การยกเลิก

ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ผู้จัดทัวร์ มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังประเทศใน EU ในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีก