02-8642157-9     @fwtgroup

แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

0
4 วัน 3 คืน
4 วัน 3 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

537
รายละเอียด

ได้เวลาไปหาหมอก ! เที่ยวสุดชิล  ตะลุยเมืองสามหมอก “แม่ฮ่องสอน”

ชมวิว ชิลบรรยากาศ กับจุดเช็คอินสุดฮิต ชิล ชิล กับถนนคนเดินชื่อดัง

4 วัน 3 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1แม่ฮ่องสอน

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินแม่ฮ่องสอน หลังจากพบเจ้าหน้าที่แล้ว นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยกองมู หากใครที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนแล้วไม่ได้มาไหว้พระธาตุดอยกองมู ถือว่ายังมาไม่ถึงแม่ฮ่องสอน เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ร้านกาแฟ sun set

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านตะลุยราตรี ณ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ฝั่งริมวัดจองกลาง-จองคำ เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 โซน หลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริม หนองจองคำ และโซนขายสินค้าทั่วไป
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2แม่ฮ่องสอน

05.45 น. นำท่าน ตักบาตรเช้า ด้านหน้าตลาดเช้า จากนั้นอิสระเดินชม ตลาดเช้า ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำปาย สู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ้านรวมไทย ปางอุ๋ง มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงเป็นเสมือน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง อิสระทุกท่าน นั่งแพ ชมทัศนียภาพและ บรรยากาศโดยรอบ ของธรรมชาติที่สวยงาม หาคำมาอธิบายได้ยาก จากนั้นนำท่านชม ไม้ไผ่ลำใหญ่บ้านลุงปาละ และต้องไม่พลาดสำหรับคอกาเเฟ ณ ร้าน Pala Coffee House ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศเย็นสบาย จิบกาแฟอุ่นๆกลิ่นหอมกรุ่นกลิ่นจากการคั่วมือจากเตาสดๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระเดินเล่นในหมู่บ้าน นั่งชิลล์ๆ ชิมชา จิบชา เลือกซื้อผลไม้แช่อิ่มสตรอเบอรี่อบแห้ง อัลมอนต์ มะเขือเทศอบแห้ง ชา เป็นของฝาก
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3แม่ฮ่องสอน – ปาย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำปลา เป็นแอ่งน้ำอยู่ในโพรงหิน เป็นที่อยู่อาศัยของปลาพลวงหิน หรือปลามุง ปากถ้ำปลากว้างประมาณ 2 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร เมื่อมองลงไปจะเห็นปลาพลวงหินจำนวนมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า เกิดจากสายน้ำไหลกัดเซาะหินเป็นเวลานานกว่าล้านปี จนกลายเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำลอดปางมะผ้านี้ยังมีถ้ำที่น่าสนใจอยู่ภายใน 3 ถ้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปายแคนยอน หรือกองแลน เป็นไฮไลท์อันดับต้นๆของคนมาเที่ยวปาย สำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกในที่เดียวกัน จากนั้นนำท่านเดินเล่น ณ ถนนคนเดินปาย แหล่งรวบรวมของกิน ของฝากน่ารัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 4ปาย – แม่ฮ่องสอน

05.30 น. ออกเดินทางสู่จุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล อยู่ที่หมู่บ้านสันติชล อำเภอปาย เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย พร้อมเก็บภาพความประทับ เหมือนเรายืนอยู่เมฆ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Coffee In Love ร้านกาแฟสุดชิลล์ ร้านกาแฟ ชื่อดังของเมืองปาย จากนั้นนำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ปาย เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปายที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านนมัสการ หลวงพ่ออุ่นเมือง ที่วัดน้ำฮู ชื่อวัดมาจากการที่มีน้ำไหลออกมาจาก ฮู หรือรูนั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ้านสันติชล ชุมชนของชาวจีนยูนนาน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กโดยชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถิ่นมายังประเทศไทย จากนั้นได้เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าตัวใน เมืองแม่ฮ่องสอน
xx.xx น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินแม่ฮ่องสอน ส่งท่าน ณ จุดหมายปลายทาง พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่