02-8642157-9     @fwtgroup

แพ็คเกจพัทยาฮาเฮ SPECIAL : เที่ยว 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น1,333 ฿
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น1,333 ฿

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

137

#แพ็คเกจพัทยา #เที่ยวพัทยา #พัทยาฮาเฮ #พัทยาฮาเฮSPECIAL #สวนไทยพัทยา #เที่ยวไทย #โปรไฟไหม้

รายละเอียด

พัทยาฮาเฮ SPECIAL : เที่ยว 2 วัน 1 คืน

**ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับ จองภายใน 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

เลือกออกเดินทางได้ วันศุกร์ หรือวันเสาร์ ภายใน 28 ธันวาคม 2563 นี้**

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สวนไทยพัทยา - พัทยา - M Pattaya Hotel - BBQ Seafood Buffet

เช้า รอรับท่านที่ “สวนไทย” พัทยา (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) ให้ท่านและครอบครัวได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ได้ ฟรี ฟรี ฟรี เช่น บริการแต่งชุดไทยมาตรฐาน, นั่งรถม้าลำปาง, ล่องเรือโบราณ, ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย, ร่วมกิจกรรมวิถีไทย

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบ “ขันโตกบุฟเฟ่ต์” ณ สวนไทย (รอบอาหารกลางวันบริการระหว่างเวลา 11.30-14.00 น.) หลังอาหารท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บเกี่ยวความสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย

บ่าย (หลัง 14.00 น.เป็นต้นไป) เช็คอินเข้าสู่ที่พัก M PATTAYA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.mhotel.co.th/

เย็น (ระหว่าง 16.00-22.00 น.) บริการอาหารเย็นแบบ International BBQ Dinner Buffet ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติและอาหารทะเลสดๆ มากมายหลายหลากทั้ง สลัดบาร์, ซูชิบาร์, อาหารไทย-จีน-ยุโรป, ซีฟู้ดปิ้งย่าง กุ้ง-หอย-ปู-ปลา-ปลาหมึก, ผลไม้ต่างๆ, เบอเกอร์รี่, ขนมไทย, ชา-กาแฟ

หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี..ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
(การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ร้านอาหาร-รายการอาหาร และการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

พัทยาฮาเฮ SPECIAL : เที่ยว 2 วัน 1 คืน

**ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับ จองภายใน 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

เลือกออกเดินทางได้ วันศุกร์ หรือวันเสาร์ ภายใน 28 ธันวาคม 2563 นี้**

อัตราค่าบริการต่อท่าน

 (สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

ผู้ใหญ่

(2-3ท่าน/ห้อง)

ท่านละ

เด็กอายุ 2-12 พักกับผู้ใหญ่ (2+1)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
1,333.- บาท 1,333.- บาท 1,000 บาท 700 บาท
เงื่อนไข
  • เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ไม่เสียค่าบริการ
  • กรณีพักเพิ่ม 1,200 บาท/ห้อง/คืน (ต้องจองล่วงหน้า)

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง

2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

บริการบัตรค่าเข้าชม /ทัวร์เสริม (Optional Tour)

1.บัตรเข้าชม Art In Paradise (พิพิธภัณฑ์สามมิติ) ท่านละ 130 บาท

2.บัตรเข้าชม Ripley’s Belive It or Not! (พิพิธภัณฑ์ริปลี่ส์) พร้อมอาหารชุดสุดคุ้ม ท่านละ 200 บาท (ปกติ 300 บาท)

จองแพ็คเกจ หรือสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายขาย     โทร. 02 864 2157-9 

มือถือ    081 175 6677, 089 110 9613    Line ID: @fwtgroup