02-8642157-9     @fwtgroup

เกาะหัวใจ เกาะสอง ระนอง 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

432
รายละเอียด

ท่องเที่ยว จังหวัดระนอง ชมความสวยงามของทะเลพม่า

 สัมผัสบรรยากาศทะเลใต้ ณ เกาะหัวใจมรกต

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ระนอง

………….. น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินระนอง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
เช้า นำท่านเยี่ยมชม สวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส เป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์ สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิด โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใดๆ ทั้งสิ้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านแวะไหว้ พระวัดหงาว เพื่อความเป็นสิริมงคล ในอุโบสถวัดบ้านหงาว เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” ให้อาหารปลา หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูป ภูเขาหญ้า ป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ภูเขาที่เต็ม ไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงในตกใหม่ๆอาจมีโอกาสได้แห่งของสายหมอกฝนลอยไปมาอีกด้วย จึงนิยมเรียกกันว่า “ภูเขาหญ้าสองสี”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2ระนอง – เกาะหัวใจมรกต – เกาะสน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเกาะสน นำท่านดำน้ำ เกาะฮอร์สชู (Horse Shoe Island) เป็นความสวยงามที่น่าพิศวง มีแนวริมทะเลสองหาด โค้งเข้าหากัน ทั้งสองหาดสวยมาก มีหาดทรายขาวสะอาดไร้การบุกรุกใด ๆ เดินข้ามไปอีกฝั่งก็สวยงามไม่แพ้กัน จากนั้นนำท่านดำน้ำต่อ ณ เกาะหัวใจมรกต (Cock’s Comb Island) เกาะ ที่โด่งดังที่สุดในยุคนี้ในวงการคนดำน้ำตื้น “เกาะค๊อกคอม” หรือที่รู้จักกันในนามเกาะหัวใจมรกต ที่นี้เราจะนำท่านลงจากเรือ โดยเริ่มดำน้ำกันได้เลยตรงหน้าปากทางเข้าหัวใจ รอบเกาะหัวใจตั้งแต่ปากถ้ำ มีปะการังสวยงามมาก ๆ และมีรังปลานีโม่อยู่รอบ ๆ เกาะ และหลังจากนั้นค่อยๆ ลอดถ้ำเข้าไปเยี่ยมชมผนังถ้ำ ภายในรูปหัวใจ (มองเห็นจากมุมสูง) (ถ้าคลื่นลมแรง และมีคลื่นสูง จะเปลี่ยนไปดำน้ำที่เกาะใกล้เคียงแทน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ (ข้าวกล่อง)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะย่านเชือก (Zedetkyi Island) เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดของทะเลอันดา ลอยตัวด้วยเสื้อชูชีพไปตามกระแสน้ำชมความงามของ “ป่าปะการัง” พักผ่อนตามอัธยาศัย ริมหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่นหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับไปยังเกาะสน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3เกาะสน – เกาะสอง – เกาะสน – ระนอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. ออกเดินทางไปยังปากน้ำระนอง เพื่อนั่งเรือไปยัง เกาะสอง หรือ วิคตอเรียพ้อยท์ ของประเทศพม่า(อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ไว้เป็นหลักฐานในการทำใบอนุญาตผ่านแดนด้วย)
09.30 น. ถึงเกาะสอง หรือวิคตอเรียพ้อยท์ ซึ่งมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของพม่า
11.00 น. ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง วีรกษัตริย์อันเกรียงไกรของพม่าผู้ได้รับการขนานนามว่า ผู้ชนะสิบทิศ

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร บนเกาะสอง

15.00 น. นำท่านเดินทางไปยังเกาะสน จากนั้นเดินทางกลับระนอง นำท่านแวะซื้อของฝากเมืองระนอง
16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินระนอง

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่