02-8642157-9     @fwtgroup

สุโขทัย บ้านนาต้นจั่น 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น3,799 บาท
ราคา/ท่าน
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น3,799 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

359
รายละเอียด

นอนโฮมสเตย์ ดูทะเลหมอก @บ้านนาต้นจั่น สุดมันส์สุดฟิน
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร
เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเชิงอนุรักษ์
3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สุโขทัย

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านในเรื่องสัมภาระการเดินทาง บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกาย และมัคคุเทศก์คอยให้คําแนะนํามาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และเช็คอุณหภูมิพนักงานขับรถก่อนการเดินทาง)
06.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสุโขทัย (ระยะทาง 440 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6ชม.) เป็นเมืองที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบง่าย ในบรรยากาศที่ยังคงเป็นธรรมชาติให้ได้ไปสัมผัส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสามเสน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีชุม เป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และภายในช่องกำแพงตามฝาผนังมีภาพเขียนเก่าแก่ แต่เลอะเลือนเกือบหมด ภาพเขียนนี้มีอายุเกือบ 700 ปี จากนั้นนำท่านชม หนึ่งในความมหัศจรรย์ของที่นี้คือ พระอจนะ พระพุทธรูปภายในวัดศรีชุม ที่มีเรื่องเล่าขานมาแต่โบราณว่า เป็นพระพุทธรูปพูดได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น ชุมชนท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ ใน Lifestyle เรียบง่าย ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีไทย โดยมีรางวัลการันตีจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือการดำเนินวิถีชีวิตและมีอาหารขึ้นชื่อ ข้าวเปิ๊บ ก๋วยเตี๋ยวแบ ข้าวพัน และน้ำพริกซอกไข่ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก จากนั้นเจ้าของบ้านแต่ละหลังจะมารอรับ เพื่อนำท่านไปยังบ้านพัก จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : ภายในโฮมสเตย์ มีบ้านพักทั้งหมด 28 หลัง ลูกค้าไม่สามารถเลือกบ้านพักได้ ทางโฮมสเตย์จะจัดบ้านพักตามคิว และภายในบ้านพัก บางหลังเป็นห้องพัดลม บางหลังเป็นห้องแอร์ อัตราค่าบริการเป็นค่าห้องแบบพัดลม กรณีลูกค้ามีความประสงค์พักแบบห้องแอร์ ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 บาท/ท่าน/คืน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ โดยฝีมือของเจ้าของบ้าน ลงมือทำด้วยตนเอง
หลังจากนั้น นำท่านเข้าร่วม พิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้พร้อมกับรับชม การแสดงจากชาวบ้าน ที่เตรียมมาต้อนรับทุกท่านโดยเฉพาะ

วันที่ 2โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น

04.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวห้วยต้นไฮ ตามล่าทะเลหมอก ชมพระอาทิตย์ขึ้น และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมหลักของการนั่งชมวิว คือจิบดื่มกาแฟหรือโอวัลตินจากแก้วและหลอดไม้ไผ่ เรียกว่าเป็นการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ (โดยนั่งรถอีแต๊กจากบ้านพักประมาณ 3 กิโลเมตร และต่อด้วยการเดินทางขึ้นเขาอีก 850 เมตร) ควรเตรียมรองเท้าที่เหมาะสมกับการเดินป่า เพื่อความสะดวก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพัก
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความประทับใจของธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ หรือเลือกปั่นจักรยานชมธรรมชาติ (ค่าจักรยานเช่าคันละ 30 บาท/วัน ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากสนใจ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
11.00 น. นัดหมายทุกท่าน ณ ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น
ให้ทุกท่านทดลองทำ “ข้าวเปิ๊บ หรือ ก๋วยเตี๋ยว พระร่วง” อาหารท้องถิ่นต้นตำรับของที่นี่ที่มีหน้าตาคล้ายก๋วยเตี๋ยว มีเส้น ผัก และน้ำซุป โดยเส้นกับผัก ถูกห่อรวมกันคล้ายๆ ข้าวเกรียบปากหม้อ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวสุโขทัยเลยทีเดียว
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)

บ่าย นำท่านนั่ง รถอีแต๊ก ชม วิธีการทำของเล่นสุดฮิปของเด็กๆ บ้านนาต้นจั่น “ตุ๊กตาบาร์โหน” (บ้านตาวงศ์) จากนั้นนำท่านชม วัดนาต้นจั่น เป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อไหว้พระขอพร จากนั้นชมสวน ดื่มน้ำผึ้งมะนาว จากนั้นชม วิธีการทำตะเกียบ และชม การทำผ้าหมักโคลน แบบต้นตำหรับบ้านนาต้นจั่น และผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลนที่มีคุณสมบัติคือใส่หน้าร้อนจะเย็น ใส่หน้าหนาวจะอุ่น และพลาดไม่ได้ไฮไลท์ของวันนี้ คือ การชมพระอาทิตย์ตก ณ สะพานใจเชื่อมทุ่ง ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทำสะพานไม้ไผ่สาน เป็นจุดแวะถ่ายรูปสุดชิคของเหล่านักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ อีกหนึ่งจุดเช็คอินของที่นี่ ที่พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพัก

วันที่ 3สุโขทัย – กรุงเทพฯ

06.30 น. นำท่าน ตักบาตรเช้าหน้าโฮมสเตย์ รับอรุณยามเช้า (หากท่านใดต้องการใส่บาตร สามารถแจ้งกับเจ้าของบ้านพักตอนเข้าพัก อาหารใส่บาตร ชุดละ 30 บาท )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพัก
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองสุโขทัย พร้อมนำท่านสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ ณ วัดพิพัฒน์มงคล เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างกลางทุ่งนา จนได้รับการพัฒนา และด้วยการสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุอันทรงคุณค่า ด้วยศิลปะแบบล้านนา จนทำให้เป็นวัดที่ได้รับรางวัลยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี 2540
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านห้องอาหารสิวนา
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ค่ำ คณะเดินทางถึงโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 3,799.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องพัดลม กรณีพักเดี่ยวหรือห้องแอร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ:
  – อาหารเช้าที่โฮมสเตย์ 2 มื้อ
  – อาหารกลางวัน 2 มื้อ
  – อาหารค่ำที่โฮมสเตย์ 2 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ เดินทางพร้อมคณะ 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย      โทร.       02 864 2157-9

มือถือ     081 175 6677, 089 110 9613