02-8642157-9     @fwtgroup

ตรัง 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

226
รายละเอียด

เที่ยวตรัง ! ลอดถ้ำมรกต มหัศจรรย์กลางทะเล
ผ่อนคลายแช่บ่อน้ำพุร้อน สัมผัสธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ตรัง

………….. น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินตรัง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง

เช้า เดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ลงเรือท้อง แบนเข้าสู่ภายในถ้ำ เยี่ยมชมถ้ำท้องพระโรง ถ้ำคนธรรม์ ถ้ำเจ้าสาว ฯลฯ ตื่นเต้นไปกับการลอดถ้ำตามสายน้ำความยาว 500 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลาย หรือเดินเล่นบริเวณป่าพรุ ในบริเวณบ่อน้ำร้อนตามอัธยาศัย เดินทางสู่ตัวเมืองกันตัง แวะชมสถานีรถไฟสุดสายอันดามัน ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2ตรัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมรกต เป็นถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลเป็น Unseen in Thailand จากปากทาง เข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้ หรือต้องว่ายน้ำเข้าไป บริเวณปากทาง เข้าถ้ำแสง จากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านสู่ เกาะกระดาน เป็นเกาะที่ทางจั งหวัดตรังจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร เกาะกระดานมีหาดทรายที่สวยงามและขาวสะอาด ปะการังมากมายหลายชนิด

เที่ยง รับประทานมื้อกลางวันบนเรือ

บ่าย มุ่งหน้าสู่ เกาะไหง เกาะเชือก เกาะม้า เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ปลานานาชนิดและปะการังเจ็ดสี เต็มอิ่มกับการดำน้ำดูปะการัง หยอกล้อกับฝูงปลามากมายที่มาล้อมรอบตัว สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ตรัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่สวนพฤกษศาสตร์ ทุ่งค่าย นำท่านชมความเป็นธรรมชาติของไม้ นานาพันธุ์ และเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ – สัตว์ป่า เพื่อเยี่ยมชมป่าไม้สมบูรณ์ และเดินขึ้น สะพานแขวน ใกล้ชิดกับป่าไม้ที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์ที่สุดในเอเชีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง แวะชมร้านของฝากของที่ระลึกในตัวเมืองตรัง

16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินตรัง

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่