02-8642157-9     @fwtgroup

ชุมพร 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

240
รายละเอียด

ผจญโลกสีคราม ณ อุทยานแห่งชาติ 4 เกาะ
ชมวิวเมืองแบบพาโนราม่า “เขามัทรี”

ถ่ายรูปสุดชิค “สะพานไม้เคี่ยม”

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ชุมพร

………….. น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินชุมพร เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง

เช้า ออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุสวี (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ) เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพร ภายในเป็นที่ตั้งของ พระธาตุสวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสวี อายุกว่า 700 ปี ลักษณะเป็นเจดีย์ศรีทอง ทรงระฆังคว่ำ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่สักการะของชาวสวีและชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียงจากนั้นเดินทางสู่ สวนนายดำ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมพร พลาดไม่ได้
“สุดยอดส้วมแห่งปี” ชมส้วมแปลกตาให้จินตนาการไปตลอดทาง ไม่ว่าจะเป็น ส้วมตูดหมู ส้วมทาซาน ส้วมเสมอภาค ส้วมอวตาล และสามารถใช้งานได้จริง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางไป “อุทยานแห่งชาติ ชุมพร” (ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชั่วโมง ) เดินชมป่าชายเลนเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เส้นทางร่มรื่นด้วยร่มเงาของต้นลำแพน แสมขาว โกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ อุทยานฯเรียกขานฉายาว่าขายเลนแห่งนี้ว่าเป็น“ป่าพูดได้” ส่วนสิ่งที่จัดเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ “สะพานแขวน” เส้นทางเชื่อมสองฝั่ง นำท่านเดินทางไปยัง ศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ) เป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทย ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์ จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวเขามัทรี ชมวิวเมืองแบบ PANORAMA ซึ่งเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของชุมพร สามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพรโดยเฉพาะในยามเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์งดงามมากซึ่งบริเวณจุดชมวิวมีร้านกาแฟพร้อมระเบียงชมวิว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2ชุมพร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ หาดทรายรี ใช้เวลาเดินเรือ 1 ชั่วโมง นำท่านดำน้ำชมเกาะง่ามน้อย เป็นลักษณะเป็นกอหินเล็กๆ กระจายตามแนวเกาะ กิจกรรมหลักๆคือดำน้ำ ชมโลกใต้ทะเล ท่านจะได้พบกับ ทุ่งดอกไม้ทะเล ปลาหูช้าง กุ้งตัวยาว และถ้าท่านโชคดีท่านจะได้เจอพี่จุด (ฉลามวาฬ) ที่เกาะนี้ด้วย เกาะง่ามใหญ่ ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ และแวะถ่ายรูปที่ “Right Hand of Buddha”(ผาหินปูนลักษณะคล้ายฝ่ามือพระเจ้า) เป็นเอกลักษณ์ของเกาะ ท่านจะ ปลาการ์ตูนอินเดียแดง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ทากทะเล

เที่ยง รับประทานมื้อกลางวันบนเรือ

บ่าย ออกเดินทางสู่ เกาะกะโหลก เป็นเกาะที่มีลักญณะคล้ายหัวกะโหลก จุดดำน้ำจุดนี้ท่านจะได้พบ ปะการังโขด ปะการังฟองน้ำครก ปะการังเขากวาง ดอกไม้ทะเล และปลามากมายที่เกาะแห่งนี้เกาะทะลุ บนเกาะมีโพลงถ้ำขนาดใหญ่ที่กำลังคร่อมผิวน้ำ สามารถว่ายน้ำทะลุไปอีกฝั่งได้ ท่านจะได้พบกับปลาผีเสื้อเงิน-ทอง ฝูงปลาสลิดหิน ปลาผีเสื้อจักรพรรดิ เดินทางกลับมาถึงท่าเรือ นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทาง สะพานไม้เคี่ยม (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ) สะพานไม้เคี่ยม สะพานไม้ทอดยาวไปกลางน้ำ บรรยากาศชิลๆ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย สะพานนี้ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ภายในบ่อน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม ไม้เนื้อแข็งที่มีมากในภาคใต้ แข็งแกร่ง ทนทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม ทอดยาวไปเชื่อมต่อกับเกาะขนาดเล็กตรงกลางบ่อน้ำ มีลักษณะส่วนเว้าส่วนโค้งที่ดูแปลกตา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกะเปาะ วนอุทยานน้ำตกกะเปาะมีลักษณะคล้ายฝายแนวโค้ง ถึงจะมีขนาดเล็ก แต่น้ำไม่เคยเหือดแห้ง ซึ่งถือเป็นข้อดีสำหรับนักท่องเที่ยว ที่นึกอยากจะเล่นน้ำตกในหน้าร้อนก็มาได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีน้ำหรือเปล่า เที่ยวได้ทั้งปี จากนั้นนำท่านอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้า ของฝาก ต่างๆมากมาย

……….. น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชุมพร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ชุมพร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทาง สะพานไม้เคี่ยม (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ) สะพานไม้เคี่ยม สะพานไม้ทอดยาวไปกลางน้ำ บรรยากาศชิลๆ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย สะพานนี้ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ภายในบ่อน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม ไม้เนื้อแข็งที่มีมากในภาคใต้ แข็งแกร่ง ทนทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม ทอดยาวไปเชื่อมต่อกับเกาะขนาดเล็กตรงกลางบ่อน้ำ มีลักษณะส่วนเว้าส่วนโค้งที่ดูแปลกตา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกะเปาะ วนอุทยานน้ำตกกะเปาะมีลักษณะคล้ายฝายแนวโค้ง ถึงจะมีขนาดเล็ก แต่น้ำไม่เคยเหือดแห้ง ซึ่งถือเป็นข้อดีสำหรับนักท่องเที่ยว ที่นึกอยากจะเล่นน้ำตกในหน้าร้อนก็มาได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีน้ำหรือเปล่า เที่ยวได้ทั้งปี จากนั้นนำท่านอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้า ของฝาก ต่างๆมากมาย

……….. น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชุมพร

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่