02-8642157-9     @fwtgroup

Category

ทัวร์ในประเทศ

ภูเก็ต เด็ด..แน่นอน 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น5,999 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : FW03
เดินทาง : โดยสายการบินไทยสมายล์
จำนวนผู้เดินทาง : ไม่ต่ำกว่า 8 คน

0

หลบร้อน ไปนอนสมุย 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น6,999 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : FW02
เดินทาง : โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ หรือ สายการบินไทยสมายล์
จำนวนผู้เดินทาง : ไม่ต่ำกว่า 8 คน

0

Toscana Valley เขาใหญ่ 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น3,000 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : FW01
เดินทาง : โดยรถตู้ปรับอากาศ
จำนวนผู้เดินทาง : ไม่ต่ำกว่า 8 คน

0
★★ Special

แพ็คเกจเที่ยวใกล้กรุง ชลบุรี เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น1,555 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : #เที่ยวใกล้กรุง ชลบุรี เกาะล้าน
เดินทาง : โดยรถตู้ปรับอากาศ
จำนวนผู้เดินทาง : ไม่ต่ำกว่า 8 คน

0
★★ แนะนำ

อีสาน ฟินเวอร์ 5 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น5,555 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : FWTHTF07 อีสาน ฟินเวอร์
เดินทาง : โดยรถตู้ปรับอากาศ
จำนวนผู้เดินทาง : ไม่ต่ำกว่า 8 คน

0
★★ แนะนำ

หาดใหญ่-ปัตตานี-เบตง 5 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น6,222 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : FWTHTF06 หาดใหญ่-ปัตตานี-เบตง
เดินทาง : โดยรถตู้ปรับอากาศ
จำนวนผู้เดินทาง : ไม่ต่ำกว่า 8 คน

0
★★ แนะนำ

พังงา-หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น6,700 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : FWTHTF05 พังงา-หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 2 คืน
เดินทาง : โดยรถตู้ปรับอากาศ
จำนวนผู้เดินทาง : ไม่ต่ำกว่า 8 คน

0
★★ แนะนำ

น่าน-แพร่ 5 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น5,900 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : FWTHTF04 น่าน-แพร่ 5 วัน 2 คืน
เดินทาง : โดยรถตู้ปรับอากาศ
จำนวนผู้เดินทาง : ไม่ต่ำกว่า 8 คน

0
★★ แนะนำ

นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น5,222 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : FWTHTF03 นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน
เดินทาง : โดยรถตู้ปรับอากาศ
จำนวนผู้เดินทาง : ไม่ต่ำกว่า 8 คน

0
★★ แนะนำ

เชียงใหม่-ปาย 4 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น6,400 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : FWTHTF02 เชียงใหม่-ปาย 4 วัน 2 คืน
เดินทาง : โดยรถตู้ปรับอากาศ
จำนวนผู้เดินทาง : ไม่ต่ำกว่า 8 คน

0
1 2 3 7