02-8642157-9     @fwtgroup

Category

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (CX)

ราคาเริ่มต้น17,900 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : HK06
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก
กำหนดการเดินทาง กรกฏาคม – ตุลาคม 2562

0
3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (TG)

ราคาเริ่มต้น19,999 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : HK04
สายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2562

0
4 วัน 3 คืน

ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (CX)

ราคาเริ่มต้น14,999 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : HK04
สายการบินค่าเธ่ย์แปซิฟิก
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2562

0
3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล 3 วัน (CX)

ราคาเริ่มต้น14,999 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : HK03
สายการบินค่าเธ่ย์แปซิฟิก
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2562

0
3 วัน 2 คืน

HK02_ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน (HX)

ราคาเริ่มต้น15,999 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : HK02
สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2562

0
3 วัน 2 คืน

HK01_ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (HX)

ราคาเริ่มต้น17,999 บาท
ราคา/ท่าน

รหัส : HK01
สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง กุรกฎาคม-ตุลาคม 2562

0