02-8642157-9     @fwtgroup

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

JP01_TOKYO FLOWER 5 DAY (TG)

ราคาเริ่มต้น36,900 ฿

รหัส : JP01_JG
สายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง กันยายน 2563

0
5 วัน 3 คืน

JP02_VTG_TOKYO COCHIA 5 DAYS (TG)

ราคาเริ่มต้น39,900 ฿

รหัส : JP02_VTG
สายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง 01-05/08-12/15-19 ตุลาคม 2563/29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2563

0
6 วัน 3 คืน

JP03_TAS_WINTER HONSHU SKI 6 DAYS (XJ)

ราคาเริ่มต้น31,900 ฿

รหัส : JP03_TAS
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
กำหนดการเดินทาง 24 – 29 ม.ค.63

0
6 วัน 3 คืน

JP04_JG_TAKAYAMA WINTER 6 DAYS (TG)

ราคาเริ่มต้น39,900 ฿

รหัส : JP04_JG
สายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563

0
7 วัน 4 คืน

JP05_PKG_TOKYU TOHOKU SNOW MONSTER 7 DAYS (NH)

ราคาเริ่มต้น57,900 ฿

รหัส : JP05_PKG
สายการบินออลนิปปอน
กำหนดการเดินทาง 08 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

0

FUK01_JG เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์

ราคาเริ่มต้น42,900 ฿

รหัส : FUk01_JG
สายการบิน Thai Airways
กำหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2562

0
1 2 3 4 5