FWT Group CSR

ตอบแทนสังคม

“ปันน้ำใจ ไม่อายทำดี”

นอกจากความมุ่งมั่น และการสร้างสรรค์ ในการดำเนินธุรกิจ แล้ว ทาง FWTGROUP  ยังเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ตอบแทนสังคมไทย และร่วมพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพ ที่ดีขึ้น โดยได้จัดตั้งโครงการ “ปันน้ำใจ ไม่อายทำดี” ขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ