02-8642157-9     @fwtgroup

แพ็คเกจทัวร์

2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจพัทยาฮาเฮ ไปต่อไม่รอล่ะ 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น888 ฿

รหัส :พัทยาฮาเฮ ไปต่อไม่รอล่ะ 2 วัน 1 คืน
จองภายใน 31 ตุลาคม 2563

0
2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจพัทยา ซ่า ทุกวัน 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น888 ฿

รหัส : พัทยา ซ่า ทุกวัน 2 วัน 1 คืน
จองภายใน 31 ตุลาคม 2563

0
2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจพัทยาฮาเฮ SPECIAL : เที่ยว 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น1,333 ฿

รหัส : พัทยาฮาเฮ SPECIAL 2 วัน 1 คืน
จองภายใน 31 ตุลาคม 2563

0
2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจเชียงใหม่ ไหว้พระ สายมู 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น1,150 ฿

รหัส : เชียงใหม่ สายมู 2 วัน 1 คืน
สำหรับจองภายใน 31 ต.ค. 63

0
2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจหัวหิน ฟินเวอร์ 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น1,099 ฿

รหัส : แพ็คเกจหัวหิน ฟินเวอร์ 2 วัน 1 คืน
จองภายใน 31 ตุลาคม 2563

0
2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจเชียงใหม่ สายชิลล์ 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น1,150 ฿

รหัส : เชียงใหม่ สายชิลล์ 2 วัน 1 คืน
สำหรับจองภายใน 31 ต.ค. 63

0
3 วัน 2 คืน

Finolhu Villa

ราคาเริ่มต้น48,900 ฿

รหัส : PKG_CM02
สำรองห้องพักก่อน 31 ตุลาคม 62

0
3 วัน 2 คืน

คลับเมด คานิ มัลดีฟส์

ราคาเริ่มต้น37,700 ฿

รหัส : PKG_CM01
สำรองห้องพักก่อน 31 ตุลาคม 62

0

UDC_PKG_USA04_WEST USA 10 DAYS 7 NIGHT

ราคาเริ่มต้น69,999 ฿

รหัส : PKG_USA04
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก
กำหนดเดินทาง ออกเดินทาง 1 มี.ค. 61 – 30 ธ.ค. 62

0
1 2