02-8642157-9     @fwtgroup

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลพื้นฐาน 

ภูมิประเทศ

ตั้งอยู่ในภาคพื้นแปซิฟิกตอนใต้กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตรและขั้วโลกใต้ห่างจากทวีปอเมริกาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ10,400  กิโลเมตร  ห่างจากออสเตรเลียไปทางตะวันออกประมาณ 1,500  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ  11,000  กิโลเมตร

พื้นที่

268,021 ตารางกิโลเมตร (ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และอังกฤษ)

เมืองหลวง

กรุงเวลลิงตัน (ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเหนือ)

เมืองสำคัญ

1. เมืองโอ๊คแลนด์  มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
2. เมืองไครสต์เชิร์ช
3. เมืองดันเนอดิน

การปกครอง

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา   

ประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

ผู้สำเร็จราชการ

อานันท์ สัตยานันท์

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีเฮเลน คลาร์ก

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์นับถือศาสนาคริสต์สำหรับศาสนาอื่น เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ จะมีสถานที่สำหรับบูชาศาสนาของตนเองตามเมืองใหญ่ คริสต์ นิกาย Anglican, Prebyterian, Roman Catholic, Methodist, Baptist และอื่นๆ

ภาษา

ภาษาอังกฤษ  และเมารี

หน่วยเงิน

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

เวลา

เดินเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงระหว่างตอนต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม ที่เวลาของนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทยเป็น 6 ชั่วโมงเนื่องจากเป็นช่วงเวลา Day Light Saving

ประชากร

4,413,700 คน   (8 ตุลาคม 2011)

ภูมิอากาศ

เป็นกึ่งเขตร้อนในตอนเหนือและแบบเขตอบอุ่น  ภาคใต้  สภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีฝนตกชุก  และมีลักษณะอากาศที่ไม่หนาวจัดและไม่ร้อนจัด  มี 4 ฤดู  คือฤดูร้อน (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)  ฤดูใบไม้ร่วง (มีนาคม – พฤษภาคม)  ฤดูหนาว (มิถุนายน – สิงหาคม) ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน – พฤศจิกายน)   พื้นที่270,534  ตารางกิโมเตร (ขนานพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น  และอังกฤษ)  ประกอบด้วย  เกาะใหญ่ 2 เกาะ  คือ เกาะเหนือ  และเกาะใต้

รหัสโทรศัพท์

64

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

Address : 2 Cook Street,Karori,P.O. Box 17-226  Wellington  New Zealand.
Telephone :  (64-4) 476-8616-9  VOIP: 510202
Fax : (64-4) 476-3677(Chancery);(04) 476 8610 (Consular)
Website :  http://www.thaiembassynz.org.nz/
Email :  thaiembassynz@xtra.co.nz

ประวัติศาสตร์

นิวซีแลนด์นั้นเดิมถูกปกครองโดยชาวเมารี แต่มีนักล่องเรือชาวดัตช์ ชื่อ อเบล แอนชุน ทัสแมน ได้ล่องเรือเลียบมาทางออสเตรเลียและได้พบเกาะนิวซีแลนด์เข้า และได้พบกับชาวเมารีที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นมิตรจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ว่า Nieuw Zeeland หรือ New Zealand จากนั้นชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ก็เป็นที่รู้จักกันในยุโรป เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะกับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มาก ต่อมากัปตันเจมส์ คุก ได้ล่องเรือมาบ้าง แต่โชคดีที่มีคนบนเรือสามารถพูดภาษาไวทิงกิได้บ้าง จึงเจรจากับชาวเมารีได้ และพบว่าชาวเมารีเป็นชนเผ่าสายเลือดนับรบ  จึงได้ตกลงแลกพืชพันธุ์กับอาวุธจากทางยุโรป และต่อมาเมื่อชาวเมารีมีอาวุธมากจึงสู้รบกันจนชนเผ่าเมารีลดลงทางอังกฤษ  จึงได้ส่งคนมาทำสัญญา ที่มีชื่อว่า สนธิสัญญาไวทังกิ ขึ้น และส่งคนมาสำเร็จราชการแทนชื่อ วิลเลียม ฮอบสัน

วัฒนธรรม

นิวซีแลนด์มีวัฒนธรรม 2 แบบ คือ วัฒนธรรมคนผิวขาว ซึ่งคล้ายคลึงกับคนยุโรปและอเมริกัน และวัฒนธรรมเผ่าเมารี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเป็นวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดในเรื่องขนบธรรมเนียมพิธีรีตอง
ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเป็นคนอัธยาศัยดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้เดินทางจากต่างประเทศ นอกจากนั้น เป็นคนที่ถือเรื่องการรักษาการนัดหมายอย่างเคร่งครัด

เศรษฐกิจ

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง แต่ส่วนใหญ่การอุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก และ มีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการทำผลไม้กระป๋อง

อุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก อุตสาหกรรมป่าไม้ และ ยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และ ผลไม้เช่น สตรอเบอรี่ และแอปเปิล เป็นต้น

อุตสาหกรรมหลัก ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  กระดาษ  ปุ๋ย  ซีเมนต์  แผ่นเหล็ก  อลูมิเนียม เกษตรกรรมหลัก  เนื้อสัตว์ (วัว แกะ ปลา)  ผลิตภัณฑ์นม  ขนแกะ  ผักและผลไม้

ศุลกากรของต้องห้าม

ศุลกากรในประเทศนิวซีแลนด์ การสำแดงสิ่งของ

ศุลกากรในประเทศนิวซีแลนด์

การสำแดงสิ่งของ

ก่อนที่นักเรียนจะมาถึงนิวซีแลนด์ คุณจะต้องกรอกข้อมูลใน New Zealand Passenger Arrival Card ซึ่งจะต้อง กากบาท เลือกรายการสิ่งของที่คุณนำเข้ามาในนิวซีแลนด์ ซึ่งมีรายการต่อไปนี้

 • สินค้าที่อาจจะเป็นสินค้าต้องห้าม เช่น อาวุธ สิ่งของที่ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า หรือยาเสพย์ติดผิดกฎหมาย
 • สินค้าที่มีมูลค่าเกิน 700 เหรียญ และบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์
 • สินค้าที่นำมาเพื่อขาย ทำธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับการค้า
 • สินค้าที่นำเข้ามาในนามของคนอื่น

เงินสดตั้งแต่ NZ$10,000 หรือมากกว่า หรือเงินสกุลอื่นที่มีค่าเทียบเท่านี้
ถ้าเป็นไปได้ก็ควรแสดงใบเสร็จสินค้า แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงเกี่ยวกับ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ หรือของใช้ ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ใช้เอง

ทางออกสีแดงและสีเขียว

หลังจากที่นำกระเป๋าและสัมภาระของนักเรียนและผ่าน Customs Passport Control แล้ว นักเรียนสามารถ

 • เดินผ่านช่อง ทางออกที่ไม่มีสิ่งใดต้องแสดง (ทางออกสีเขียว) ถ้าไม่มีสิ่งของหรือสินค้าอาหารที่แสดงใน arrival card
 • หรือออกทางช่องที่มีสิ่งของที่ต้องแสดง (ทางออกสีแดง) ถ้านักเรียนมีสิ่งของ อาทิ พืชผลทางการเกษตร, สินค้าที่ไม่แน่ใจว่าต้องแสดงหรือไม่ หรือ สินค้าอาหาร ที่แสดงใน arrival card

การตรวจค้นกระเป๋า

นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะถูกตรวจค้นกระเป๋า โดย

 • เจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • เจ้าหน้าที่กักกันโรค

สินค้าห้ามนำเข้า

การตรวจสอบสินค้าที่อาจจะเป็นอันตราย เป็นขั้นตอนที่นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญมาก มีการห้ามนำเข้าสินค้าบางชนิด หรือสินค้าบางชนิดที่อาจจะได้รับอนุญาตหากมีการดูแลที่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือมีเอกสารนำเข้าที่เหมาะสม

สินค้าทางการเกษตร

สินค้าดังรายการต่อไปนี้ที่ต้องแสดง

 • อาหารต่างๆ
 • พืช หรือส่วนต่างๆของพืช (มีชีวิตหรือไม่มี)
 • สัตว์ (มีชีวิตหรือไม่มี) หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยเนื้อสัตว์
 • สิ่งของที่ทำจากสัตว์
 • อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ตั้งแคมป์ กอล์ฟ จักรยานมือสอง
 • ตัวอย่างทางชีวภาพ

นักท่องเที่ยวที่กรอกข้อมูลที่ไม่เป็นจริง และเสี่ยงต่ออันตรายจะถูกปรับได้ $200 หรือในกรณีที่ผิดต่อกฎหมายอย่างรุนแรงก็อาจจะถูกปรับได้ถึง $100,000 หรือจำคุกได้มากถึง 5 ปี

อุปกรณ์เสพกัญชา

อุปกรณ์เสพกัญชา เช่น บ้องเสพกัญชา ยางกัญชาและ head pipes (hubble bubbles, hookahs = อุปกรณ์ที่ใช้เสพกัญชา) ห้ามนำเข้าประเทศซึ่งอาจจะถูกยึดได้

สัตว์เลี้ยง

รัฐบาลมีข้อห้ามนำสัตว์เลี้ยง เช่น แมวและสุนัข เข้าในนิวซีแลนด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ministry of Agriculture and Forestry

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ หรือ The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) ได้กำหนดระเบียบและควบคุมการค้าสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ CITES ได้กำหนดรายชื่อสิ่งมีชีวิตและทำการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่มีรายชื่ออยู่ใน CITES เช่น เพชรพลอย เครื่องประดับ ของแกะสลัก ขนนกและอื่นๆ รายชื่อคร่าวๆ ได้แก่

 • พืชในสกุล aloes (ยกเว้นว่านหางจระเข้)
 • นก ประกอบด้วย นกล่าเหยื่อ นกกระสา นกกระเรียน นก bustards นกฮูก นก hummingbirds นกเงือก นกปักษาสวรรค์ นกแก้วและนกที่เป็นตระกูลนกแก้ว
 • Cactus – ต้นไม้ตระกูลตะบองเพชร
 • สัตว์ตระกูลเดียวกับแมว (ยกเว้นแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยง)
 • ปลา caviar
 • crocodiles and alligators จระเข้และตะโขง
 • cycads – พืชในเขตร้อน
 • ช้าง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
 • หอยมือเสือ
 • ปะการังแข็ง (รวมไปถึงปะการังดำและปะการังที่พบบริเวณชายหาด)
 • กล้วยไม้
 • สัตว์จำพวกลิง
 • หอยสังข์นางพญา
 • แมงป่อง
 • งู
 • ผีเสื้อ ผีเสื้อชนิดหางแฉก
 • แมงมุม tarantulas
 • เต่า เต่าทะเล กระ
 • สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ
 • ปลาวาฬและปลาโลมา

The Department of Conservation มีอำนาจหน้าที่ในการดูแล CITES ในนิวซีแลนด์ ขณะที่กรมศุลกากรและกระทรวงเกษตรและป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล CITES ในการทำเอกสารการค้า ถ้าหากต้องการนำเข้าสัตว์ป่าใดๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า ต้องได้รับอนุญาตจาก Department of Conservation ในการนำเข้า ถ้าไม่ได้รับอนุญาตตอนที่นำเข้ามาแล้ว ของทั้งหมดจะถูกยึดและไม่ได้คืนไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ปืนและอาวุธ

ในการนำเข้าอาวุธปืนจะต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและได้รับอนุญาตจาก Police Permit to Import และห้ามนำเข้าอาวุธ เช่น มีด ดาบ knuckle-dusters (อาวุธที่ใส่ตรงข้อนิ้ว) และอาวุธอื่นๆ

ยา

ถ้านักเรียนนำยาที่มีใบสั่งจากแพทย์ หรือ ยาที่อยู่ภายใต้การควบคุม ควรจะ:

 • มีใบสั่งยาว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และจำเป็นสำหรับสุขภาพของนักเรียน
 • ยาบรรจุอยู่ในภาชนะเดิม
 • มีปริมาณยาที่ใช้เพียงพอไม่มากเกิน 3 เดือนสำหรับยาที่มีใบสั่งยา หรือ สำหรับ 1 เดือนสำหรับยาที่อยู่ภายใต้การควบคุม

ของที่นำเข้ามาโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

ห้ามนำเข้าของที่นำเข้ามาโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม เช่น วีดีโอเทปลามก ฟิล์ม เครื่องบันทึก และสิ่งพิมพ์ลามก ซึ่งหากนำเข้ามาก็จะถูกยึด

เครื่องส่งวิทยุและอุปกรณ์สื่อสาร

เครื่องส่งวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารของบางประเทศ อาจจะส่งผลแทรกแซงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ที่มีอยู่ในนิวซีแลนด์ ก่อนที่จะซื้อหรือนำเข้า เครื่องส่งวิทยุ อุปกรณ์ไร้สาย โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ควรตรวจสอบมาตรฐานที่นิวซีแลนด์กำหนดไว้ที่ Ministry of Economic Development’s Radio Spectrum Management Group

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศ

สินค้าทุกชนิดที่นำเข้านิวซีแลนด์จะถูกตรวจสอบโดยศุลกากร แต่มีสิ่งของ 3 ประเภทที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถนำสิ่งที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากร แต่มีงื่อนไขคือนำไปตอนที่จะออกจากประเทศนิวซีแลนด์

ของใช้ส่วนตัว

เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว เครื่องประดับส่วนตัว (นาฬิกา) จะสามารถนำเข้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ ไม่ว่านักเรียนจะสวมใส่อยู่หรือไม่ ก็จะได้รับอนุญาต หาก

 • เป็นของที่ใช้หรือสวมใส่เอง
 • ไม่ได้นำมาเพื่อให้คนอื่น เป็นของขวัญ ขายหรือแลกเปลี่ยน

ของใช้ส่วนตัวจะครอบคลุมทั้ง ของใหม่และของมือสอง ที่นักท่องเที่ยวใช้ในระหว่างการเดินทางหรือชาวนิวซีแลนด์ที่ซื้อของมาจากการเดินทาง แต่ไม่รวมถึงเครื่องแต่งกาย (รวมถึงรองเท้า) ที่มีปริมาณมากและนำมาเพื่อการค้า

แอลกฮอล์และบุหรี่

นักท่องเที่ยวต้องอายุ 17 ปีขึ้นไปจึงจะได้รับอนุญาตให้นำเหล้าและบุหรี่เข้าได้ถูกกฎหมาย นักท่องเที่ยวอาจจะนำบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกฮอล์เข้าได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากร หาก

 1. สินค้าผ่านกระบวนการของกรมศุลกากร
 2. สินค้าไม่ได้ถือครองในชื่อบุคคลอื่น
 3. สินค้าไม่ได้มีไว้เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยน

สำหรับ ซิการ์ ยาสูบ บุหรี่ สามารถนำเข้าได้โดยจำกัดปริมาณที่

 • บุหรี่ 200 มวน หรือ
 • ยาสูบ 250 กรัม
 • ซิการ์ 50 มวน
 • หรือส่วนผสมทั้ง 3 ชนิดข้างต้นรวมกันไม่เกิน 250 กรัม
 • ไวน์ 4.5 ลิตร หรือเบียร์ 4.5 ลิตร
 • เครื่องดื่ม เหล้า ได้ 1ขวดไม่เกิน 1125 มิลลิลิตร

หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2550 เปลี่ยนแปลงการอนุญาตนำแอลกฮอล์เข้า

 • ไวน์ 4.5 ลิตร หรือเบียร์ 4.5 ลิตร
 • เครื่องดื่ม เหล้า ได้ 3 ขวด (หรือบรรจุภาชนะอื่น) แต่ละขวดบรรจุไม่เกิน 1125 มิลลิลิตร

ปริมาณที่เกินจากที่อนุญาต หรือบรรจุในภาชนะที่มากเกินกว่าที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากร Customs charges

สินค้าอื่นๆ

นักท่องเที่ยวแต่ละคน จะสามารถนำสินค้าที่มีมูลค่า 700 เหรียญโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและภาษี สำหรับเด็กเล็กสามารถนำของส่วนตัวเข้ามาได้ แต่ต้องเป็นของส่วนตัวและนำมาใช้จริงๆ ของที่นำมาจะต้อง

 • นักท่องเที่ยวนำติดตัวมาและผ่านขั้นตอนของศุลกากร
 • ไว้ใช้ส่วนตัวหรือเป็นของขวัญ

สินค้าจะต้องไม่

 • ใช้เพื่อธุรกิจหรืออาชีพ
 • นำเข้ามาเพื่อคนบางกลุ่มตามที่สั่ง
 • รวมไปถึง เครื่องดื่มแอลกฮอล์และบุหรี่

นักท่องเที่ยวที่มากันเป็นกลุ่มไม่สามารถแยกคิดมูลค่า 700 เหรียญเป็นต่อคนได้ ส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม Customs charges

สิ่งที่อนุญาตสำหรับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถนำสินค้าเข้าประเทศโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมศุลกากร ซึ่งมีเงื่อนไขว่า นักท่องเที่ยวจะต้องนำสินค้านั้นออกไปด้วยหลังจากที่สิ้นสุดการเดินทางแล้ว ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้

 • รถเข็นเด็ก
 • กล้องส่องทางไกล
 • เครื่องคิดเลข
 • โทรศัพท์มือถือ
 • เครื่องเล่นเพลง
 • โน๊ตบุ้คและอุปกรณ์
 • เครื่องรับวิทยุ
 • อุปกรณ์เล่นเสียงหรือวีดีโอ ประกอบด้วย เครื่องบันทึกเทป เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นซีดีขนาดเล็ก เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเขียนตามคำบอกอัตโนมัติกับซีดีและเทป
 • เครื่องพิมพ์ดีด
 • อุปกรณ์กีฬา
 • กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดีโอทั้งปกติและถ่ายวีดีโอ ฟิล์ม เทป และอุปกรณ์
 • รถเข็นสำหรับคนพิการ

ถ้านักท่องเที่ยวไม่สามารถนำของกลับไปด้วยได้ตอนที่เดินทางออกจากนิวซีแลนด์ กรมศุลกากรอาจจะขอให้นักท่องเที่ยวจ่ายค่ามัดจำที่ครอบคลุมภาษีสินค้าและการบริการ เงินมัดจำนี้จะคืนให้เมื่อสินค้าถูกส่งกลับไปแล้ว สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนำยานพาหนะของตนเข้าประเทศ สามารถดูข้อมูลได้ที่ Tourist vehicles.

สินค้าเชิงพาณิชย์

หากคุณนำสินค้าเชิงพาณิชย์ สินค้าเพื่อซื้อขายหรือใช้สำหรับธุรกิจของคุณ สินค้าเหล่านี้ต้องเสียภาษีสินค้าและการบริการ คุณควรกรอกข้อมูลแสดงสินค้า และเข้าทางช่อง ที่มีสินค้าต้องแสดง (ทางออกสีแดง)
หากสินค้ามีมูลค่าไม่เกิน NZ$1,000 สินค้าสามารถแสดงต่อเจ้าหน้าศุลกากร ซึ่งถูกตรวจสอบและดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้เลยที่สนามบิน หากตัวแทนศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจัดการให้มาก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเตรียมเอกสารให้ในนามของผู้นำเข้า
ถ้ามูลค่าสินค้ามากกว่า NZ$1,000 และคุณก็ไม่ได้จัดการตรวจสอบสินค้าล่วงหน้ามาก่อน สินค้าจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากรจนกว่ากระบวนการการนำเข้าจะเสร็จสิ้น คุณไม่สามารถนำสินค้าออกจากสนามบินไปพร้อมกับคุณได้

เงิน

ผู้ที่นำเงินสดติดตัวเข้าหรือออกจากประเทศนิวซีแลนด์จำนวน NZ$10,000 หรือมากกว่า (หรือเงินสกุลต่างประเทศที่มีปริมาณเท่ากัน) จะต้องกรอกข้อมูลลงใน Border Cash Report ในขณะที่เดินทางเข้า หรือผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนโดย The Financial Transactions Reporting Act 1996 (ตามกฎหมายจะไม่อนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกเงินสดมูลค่า $NZ10,000 หรือมากกว่า หากเกินก็จะต้องรายงานข้อมูล เงินสดในที่นี้ไม่รวมถึง travellers’ cheques, postal notes เงินมัดจำ หรือ money orders กรมศุลกากรจะส่งรายงานไปที่ Commissioner of Police
การให้ข้อมูลเท็จ หรือหลอกลวงเกี่ยวกับข้อมูล จะถูกปรับเงินถึง $2,000 และการกระทำที่ผิดกฎหมายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในการรายงานผลขอบเขตของการนำเข้าเงินสด จะถูกลงโทษจำคุก 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน $1,000

การขอใบขับขี่สากล

การขอใบขับขี่สากลในนิวซีแลนด์

สำหรับท่านที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศและต้องการขับรถเที่ยวด้วยตัวเอง สามารถทำใบขับขี่สากล ก่อนเดินทางได้โดยไปที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร ซึ่งสามารถติดต่อทำได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปติดต่อแทนได้

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการเดินทางประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง)
 2. สำเนาประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
 3. สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคลหรือตลอดชีพที่ใช้อยู่ในประเทศไทย (พร้อมฉบับจริง)
  ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ (พร้อมฉบับจริง)
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
 6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ชำระค่าธรรมเนียม / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุกรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองให้เตรียมหลักฐานดังนี้

 1. ใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

 1. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล)
  เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 100 คน/วัน ผู้ที่ประสงค์จองคิวทางโทรศัพท์ ติดต่อหมายเลข 0-2415-7337 ต่อ 204-205
 2. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน)
  เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 80 คน/วัน ผู้ที่ประสงค์จองคิวทางโทรศัพท์ ติดต่อหมายเลข 0-2433-4773
 3. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1)
  เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 100 คน/วัน ผู้ที่ประสงค์จองคิวทางโทรศัพท์ ติดต่อหมายเลข 0-2333-0035
 4. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก)
  เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 100 คน/วัน ผู้ที่ประสงค์จองคิวทางโทรศัพท์ ติดต่อหมายเลข 0-2543-5512
 5. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร)
  เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 100 คน/วัน ผู้ที่ประสงค์จองคิวทางโทรศัพท์ ติดต่อหมายเลข 0-2271-8888 ต่อ 4201-4 หรือสอบถาม 1584

การขับขี่รถในนิวซีแลนด์

การขับขี่รถเที่ยวในนิวซีแลนด์

สิ่งที่คุณควรทราบก่อนขับรถเที่ยวในนิวซีแลนด์

ถ้าคุณเคยชินกับการขับรถในเมือง คุณต้องระมัดระวังเมื่อขับรถในเขตชนบทของนิวซีแลนด์ 
เรามีระบบมอเตอร์เวย์ที่ยอดเยี่ยม แต่สภาพอากาศที่ยากจะคาดเดา ภูมิประเทศ ถนนสายรองและสะพานที่ค่อนข้างแคบทำให้ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

ความแตกต่างในการขับรถในนิวซีแลนด์

คุณสามารถหารายละเอียดของความแตกต่างในการขับรถในประเทศนิวซีแลนด์ได้ที่เว็บไซด์ของหน่วยงานขนส่งนิวซีแลนด์ NZ Transport Agency

บัตรและใบอนุญาตขับขี่สากล

คุณสามารถขับขี่รถยนต์ในนิวซีแลนด์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนานถึง 12 เดือนหากคุณมีใบอนุญาตขับขี่จากประเทศของคุณ หรือมีบัตรอนุญาตขับขี่สากล หรือ International Driving Permit (IDP) แต่หลังจาก 12 เดือนแรกคุณต้องเปลี่ยนมาใช้ใบอนุญาตขับขี่ของนิวซีแลนด์เท่านั้น ซึ่งคุณต้องถือปฏิบัติในแต่ละครั้งของการเดินทางเข้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อขับขี่ในประเทศนิวซีแลนด์ ผู้ขับขี่ทุกคนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องพกบัตรหรือใบอนุญาตขับขี่ติดตัวตลอดเวลา คุณสามารถขับขี่ยานพาหนะชนิดเดียวกับที่ได้รับอนุญาตในประเทศของคุณเท่านั้น และคุณต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์จึงจะได้รับอนุญาตให้เช่ารถในนิวซีแลนด์ได้

อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่ของคุณ ถ้าหากใบอนุญาตของคุณไม่มีภาษาอังกฤษกำกับ คุณต้องพกเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษติดตัว หรือขอใบอนุญาตขับขี่สากล (IDP) ซึ่งคุณสามารถติดต่อกรมขนส่งทางบกเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารแปลหรือใบอนุญาตขับขี่สากล

ผู้ที่สามารถออกเอกสารภาษาอังกฤษกำกับใบอนุญาตขับขี่ หรือออกใบอนุญาตขับขี่สากลมีดังนี้ :

 • นักแปลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานการขนส่งนิวซีแลนด์NZ Transport Agency
 • ตัวแทนทางการทูตที่ประกาศในสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุล
 • หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ใบอนุญาตขับขี่สากลอาจถือว่าเป็นเอกสารแปลได้)

หากคุณถูกเจ้าหน้าที่จับขณะขับขี่โดยไม่มีเอกสารแปลที่ชัดเจนหรือใบอนุญาตขับขี่สากล คุณอาจถูกตั้งข้อหาขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม และคุณอาจจะต้องจ่ายค่าปรับตั้งแต่ 400 ถึง 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ถ้าหากคุณถูกตัดสินโดยศาลว่ามีความผิดจริง

เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจที่จะห้ามผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตไม่ให้ขับรถจนกว่าจะมีใบอนุญาตที่เหมาะสม และหากคุณยังคงฝ่าฝืนหลังจากที่ถูกสั่งห้าม ยานพาหนะที่ใช้จะถูกยึดเป็นเวลา 28 วัน โดยผู้ขับขี่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และคุณอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ความปลอดภัยทางถนน

แม้ว่าประเทศนิวซีแลนด์จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่การขับรถระหว่างเมือง หรือระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมง เพราะระยะทางสั้นๆ อาจจะมีเส้นทางเป็นเนินเขาหรือสภาพอากาศที่ลมแรงซึ่งทำให้คุณต้องเดินทางช้าลง การเผื่อเวลาในการเดินทางจะช่วยให้คุณมีเวลาแวะพักและเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง

คุณไม่ควรขับรถขณะที่รู้สึกเหนื่อย โดยเฉพาะหลังจากที่คุณเพิ่งเดินทางด้วยการบินระยะไกล และควรหยุดพักบ่อยๆ เมื่อต้องเดินทางระยะไกล หรือพักทุก 1 – 2 ชั่วโมง หรือเมื่อคุณรู้สึกง่วง

กฎควรทราบ

 • ต้องขับรถอยู่บนฝั่งซ้ายมือของถนนเสมอ เหมือนประเทศไทย
 • ต้องขับรถภายในหรือต่ำกว่าความเร็วที่กำหนดที่ปรากฏบนป้ายจราจรข้างทาง ความเร็วสูงสุดบนถนนสายหลักคือ 100 กม/ชั่วโมง และในเขตเมืองคือ 50 กม/ชั่วโมง ควรปรับความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขณะขับขี่
 • คุณต้องหยุดรถเมื่อมีไฟจราจรสีแดง และหยุดรถเมื่อมีไฟจราจรสีเหลือง เว้นเสียแต่ว่าคุณอยู่ใกล้สี่แยกมากเกินไปและอาจจะเกิดอันตรายหากต้องหยุดรถ
 • ห้ามแซงรถคันอื่นเมื่อมีเส้นเหลืองคู่ปรากฏตรงกลางถนน เพราะเส้นคู่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายเกินกว่าจะแซง
 • ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวมถึงเด็กต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาทั้งเบาะหน้าและเบาะหลัง
 • ห้ามดื่มของมึนเมาและขับรถ การขับรถภายใต้สภาวะมึนเมาแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมในนิวซีแลนด์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และผู้กระทำผิดจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง
 • ป้ายจราจรเป็นไปตามสัญลักษณ์สากล และระยะทางกำหนดเป็นกิโลเมตร

รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์

 • ผู้ขับขี่รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อคตลอดเวลา
 • รถจักรยานต้องติดไฟหน้าและไฟท้ายเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน
 • รถจักรยานยนต์ต้องเปิดไฟหน้าตลอดการขับขี่
 • รถจักรยานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ถนนมอเตอร์เวย์

ปรับการขับขี่ตามสภาพถนน

สภาพถนนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ถนนนอกเส้นทางไฮเวย์อาจจะขรุขระจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถนนบางสายอาจไม่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและไม่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย ซึ่งคุณควรตรวจสอบกับบริษัทประกันภัยให้บันทึกเส้นทางเหล่านี้บนแผนที่ก่อนออกเดินทาง

ถนนในฤดูหนาวอาจจะมีสภาพที่คาดเดาลำบากเนื่องจากน้ำแข็งหรือหิมะที่ปกคลุมบนผิวการจราจรโดยเฉพาะเส้นทางรอบๆ ภูเขา หมั่นระวังด้วยการสังเกตป้ายจราจรข้างทางที่คอยเตือนถึงพื้นผิวถนนลื่นในฤดูหนาว หรือเตือนให้ขับช้าลง และห้ามเบรคกะทันหันบนพื้นผิวถนนที่มีน้ำแข็งเกาะ โซ่อาจจำเป็นในบางกรณี (แต่มักเป็นอุปกรณ์เสริมที่มากับรถเช่าอยู่แล้ว) แต่ต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการใช้เมื่อต้องใช้งาน

การติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์มือถือ

ท่านที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถนำเครื่องโทรศัพท์ของท่านไปใช้ได้ โดยต้องติดต่อขออนุญาต เปิดเครื่องต่างประเทศกับทางบริษัทของระบบมือถือของท่าน

โทรศัพท์สาธารณะ

โทรศัพท์สาธารณะส่วนมากจะใช้บัตร บัตรมีมูลค่า 5,10,20 หรือ 50 NZD สำหรับการโทรศัพท์ภายในเขตเดียวกันไม่ต้องใช้รหัสเขต และจะเสียค่าโทรศัพท์นาทีละ 20 เซนต์ นอกเมืองยังใช้หยอดเหรียญ ใช้เหรียญ 20 เซนต์ โทรกลับเมืองไทย กด 00+66+รหัสเมือง/มือถือ+หมายเลข
Thailand Direct เก็บเงินปลายทาง 000-966+รหัสเมือง + หมายเลข

Internet Wifi /4G

โดยทั่วไป  โรงแรมในนิวซีแลนด์ จะมีให้บริการ Wifi ใน บริเวณ Lobby ของโรงแรม
หากท่านต้องการใช้งาน Internet ในห้องพัก อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงแรม หรือ  ซื้อ SIM Card โทรศัพท์ ซึ่งแต่ล่ะเครือข่ายก็จะมีแพ็คเกจที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว อาทิ

หรือ  Pocket Wifi การเช่าเครื่อง Pocket Wifi อีกทางเลือกที่นิยม โดยท่านสามารถจองผ่านเว็บไซด์ได้ที่ http://www.pocwifi.com/Page_New/Index.aspx โดยสามารถรับและคืนเครื่อง ที่สนามบินได้

ตารางคำนวณระยะทาง