02-8642157-9     @fwtgroup

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

4 วัน 3 คืน

TW01_ZG_ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4 วัน (TG)

ราคาเริ่มต้น19,999 ฿

รหัส : TW01
สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทางมกราคม – มิถุนายน 63

0
5 วัน 4 คืน

TW02_ZG_ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5 วัน (TG)

ราคาเริ่มต้น22,999 ฿

รหัส : TW02
สายการบินโดยสายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง มกราคม – มิถุนายน 2563

0
5 วัน 3 คืน

TW03_ZG_ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5 วัน (BR)

ราคาเริ่มต้น17,999 ฿

รหัส : TW04
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

0
6 วัน 4 คืน

TW04_ZG_ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 6 วัน (BR)

ราคาเริ่มต้น19,999 ฿

รหัส : TW04
สายการบิน EVA AIR
กำหนดการเดินทาง มกราคม – มิถุนายน 63

0
5 วัน 4 คืน

TW05_PKG_TAIWAN 5 DAYS (TG)

ราคาเริ่มต้น39,900 ฿

รหัส : TW05
สายการบินไทย
กำหนดการเดินทางมกราคม – มิถุนายน 63

0
5 วัน 4 คืน

TW06_PKG_T03_2 TAIWAN (เกาสง) 5 วัน (TG)

ราคาเริ่มต้น39,900 ฿

รหัส : TW06
สายการบินไทย
กำหนดการเดินทางมกราคม – มีนาคม 63

0

เกี่ยวกับ FWT Group

แนะนำ U Design Travel
ติดต่อ U Design Travel

สำหรับลูกค้า

สะสมคะแนน
คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อ บริษัท ยู ดีไซน์ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 12.00 น.
Call center : 0-2864-2157-9 , 0-2864-2236
Email : info@fwtgroup2003.com